10 năm tới phải làm xong 3.800 km đường cao tốc

10 năm tới phải làm xong 3.800 km đường cao tốc
Truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết, trọng tâm của đầu tư công trong 10 năm tới là phải làm được 3.800 km đường cao tốc.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, Đầu tư  công trong đó trọng tâm là đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 là nội dung quan trọng đã được Chính phủ bàn bạc.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng nêu rõ tinh thần là phải rà soát, cắt giảm số lượng dự án, tập trung cho các dự án trọng điểm, cấp bách, hiệu quả, có sức lan tỏa cao, không để tình trạng dàn trải, lãng phí nguồn lực. Thực hiện nghiêm các quy trình, thủ tục trong xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn ở tất cả các bộ, ngành, địa phương, chấm dứt tình trạng chạy dự án, lợi ích nhóm.

10 năm tới phải làm xong 3.800 km đường cao tốc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tại cuộc họp chiều 3/6.

Đề cập đến việc xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông (toàn quốc có khoảng 3.000 km), đến năm 2030 có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhận định đây là một nhiệm vụ khó. Theo đó, 10 năm nữa phải phấn đấu làm xong 3.800 km đường cao tốc.

Nhiệm vụ này là một phần quan trọng trong 3 đột phá chiến lược để đất nước đi lên. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã giao nên dù khó nhưng cả hệ thống chính trị và người dân phải vào cuộc để thực hiện thành công.

10 năm tới phải làm xong 3.800 km đường cao tốc

10 năm nữa phải phấn đấu làm xong 3.800 km đường cao tốc.

Người phát ngôn Chính phủ cho biết, Thủ tướng đã giao bộ GTVT nghiêm túc tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện đề án để trình Bộ Chính trị xin chủ trương trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trong đó, cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa vùng động lực và vùng khó khăn, giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước.

Thu Huyền – Hữu Thắng

Theonguoiduatin.vn

Back to top button