11 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong đó có BN161

Ngày 5/5, tiểu Ban điều trị, ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương có thêm 11 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Trong đó có 2 trường hợp bệnh nhân dương tính lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh trước đó, cụ thể:

BN 74 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 10/4/2020. Vào viện ngày 24/4/2020. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2,lần 1 vào ngày 26/4/ 2020, lần 2 vào ngày 27/4/2020, lần 3 vào ngày 29/4/2020 và lần 4 vào ngày 30/4/2020.

BN 137 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh vào ngày 7/4/2020. Trong quá trình điều trị bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 5 lần đều âm tính với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 22/4/20202, lần 2 vào ngày 24/4/2020, lần 3 vào ngày 29/4/20202, lần 4 vào ngày 01/5/2020 và lần 5 vào ngày 04/5/2020.

BN 147 (nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 23/3/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 01/5/2020 và  04/5/2020 đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tin nhanh - 11 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong đó có BN161
Sáng 5/5, 11 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong đó có BN161.

BN 161 (nữ, 88 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 25/3/2020. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/4/20202,  lần 2 vào ngày 29/4/2020 và lần 3 vào ngày 30/4/2020.

BN 163 (nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 27/3/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 30/4/20202 và lần 2 vào ngày 03/5/2020.

BN 201 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 30/3/2020. Quá trình điều trị tại đây bệnh nhân được xét nghiệm và kết quả âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 01/5/20202 và lần 2 vào ngày 04/5/2020.

BN 225 (nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 1/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 01/5/20202 và lần 2 vào ngày 04/5/2020.

BN 233 (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 2/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 27/4/20202, lần 2 vào ngày 30/4/2020 và lần 3 vào ngày 03/5/2020.

BN 245 (nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 6/4/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 27/4/2020, ngày 30/4/2020 và ngày 04/5/2020 đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN 255 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 8/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 01/5/20202, lần 2 vào ngày 04/5/2020.

BN 267 (nam, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 15/4/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 30/4/2020 và 03/5/2020 đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 232/271 ca khỏi bệnh Covid – 19 tại Việt Nam.

Theo: Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/11-benh-nhan-mac-covid-19-duoc-cong-bo-khoi-benh-trong-do-co-bn161-a474173.html

Back to top button