Tiếp tục thông tin một thửa đất 2 chủ sở hữu: Cần làm rõ quyết định 343 của Chủ tịch cũ UBND huyện Yên Phong (Bắc Ninh)

PLM – Tiếp tục thông tin về vụ việc một thửa đất 2 chủ sở hữu ở Bắc Ninh, nhiều cá nhân tập thể thuộc UBND huyện Yên Phong, UBND xã Phong Khê có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Ngoài ra, trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong khi ấy cũng cần phải xem xét. Đề nghị các cơ quan chức năng, thanh tra tỉnh Bắc Ninh sớm vào cuộc giải quyết khắc phục những vi phạm mà thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã nêu trong kết luận để không tạo ra tiền lệ xấu và sớm trả lại quyền lợi cho ông Nguyễn Văn Thưởng một cách công bằng.

Back to top button