Mô hình quản trị mới tại trường Đại học Y Hà Nội

(Chinhphu.vn) – Ngày 22/10, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao Quyết định về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 – ngôi trường trọng điểm quốc gia hàng đầu trong đào tạo nhân lực y tế; trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội cho GS.TS Tạ Thành Văn.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội cho GS.TS Tạ Thành Văn. Ảnh: VGP/Hiền Minh

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của trường, có quyền quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động; quyết định phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; quyết định về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển; quyết định về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường.

Ngay sau đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng đã trao quyết định giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho PGS.TS Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đây là một mô hình quản trị mới, mang đến nhiều cơ hội phát triển, những cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với không chỉ các cơ sở giáo dục đại học mà cả với cơ quan quản lý nhà nước. Mô hình này được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học và  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị dịnh số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó việc thành lập Hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục đại học nhằm thực hiện việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 thành viên, trong đó 11 thành viên là viên chức của Trường và 6 thành viên là đại diện cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, luật sư, cựu sinh viên và đại diện đơn vị sử dụng lao động.

Tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ sự tin tưởng với lịch sử phát triển lâu dài, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ thực hiện thành công mô hình Hội đồng trường, một mô hình quản trị với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của trường để thực hiện thành công mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế, xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo y khoa hàng đầu của Việt Nam.

“Trường đã và đang đào tạo y tế trong nước rất tốt, tới đây cần mở rộng việc đào tạo y tế cho quốc tế. Trường cũng có trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn cho các trường đại học y khác trong nước”, Quyền Bộ trưởng đề nghị.

Hiền Minh

theo baochinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Mo-hinh-quan-tri-moi-tai-truong-Dai-hoc-Y-Ha-Noi/411612.vgp

Back to top button