Nhân viên công sở đóng trùng bảo hiểm ở hai công ty có được trả lại tiền

Đối với dân công sở, việc chuyển công ty không phải là chuyện quá xa lạ, tuy nhiên vấn đề đóng trùng bảo hiểm ở hai công ty khiến không ít người hoang mang.

Bài viết liên quan

Chị Minh Phương chia sẻ, trước đó chị đã xin nghỉ việc tại công ty A và chính thức nghỉ việc hết tháng 01/2020, mức lương đóng bảo hiểm là 4,6 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, chị Phương có ký hợp đồng với công ty B mới với mức lương đóng bảo hiểm là 10 triệu đồng. Chị Phương cho rằng mình đã bị đóng trùng bảo hiểm ở hai công ty, và thắc mắc liệu số tiền đóng trùng này chị có được trả lại không.
Theo Luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội), trường hợp đóng trùng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở các đơn vị khác nhau xảy ra khi người lao động hoặc bộ phận nhân sự không kiểm tra thời gian đóng tại công ty cũ, hoặc người lao động sở hữu các sổ bảo hiểm xã hội khác nhau. Theo luật, thời gian đóng trùng sẽ không được tính cộng thêm bổ sung vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội mà phải hoàn trả bằng tiền. Theo đó, điều kiện nhận tiền hoàn trả BHXH, BHTN khi đóng trùng thời gian BHXH bắt buộc như sau:

Điều kiện hoàn trả

Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: “Hoàn trả là việc cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển trả số tiền được xác định không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan bảo hiểm”. Nếu được xác nhận thừa, cơ quan BHXH sẽ hoàn trả số tiền đóng trùng BHXH, BHTN.

Hồ sơ hoàn trả

Điều 26 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định hồm sơ hoàn trả tiền BHXH đã đóng gồm:
– Mẫu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT)
– Mẫu D02-TS (Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN) (nếu có)
– Sổ Bảo hiểm xã hội
– Văn bản chứng thực hoặc bản kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết (nếu có)

Mức hoàn trả

Theo tiết e, điểm 3.1, khoản 3 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH: Trong trường hợp một người có 2 sổ BHXH trở lên trong thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoản trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của NSDLĐ), không bao gồm tiền lãi”.
Trong trường hợp của chị Phương, cơ quan BHXH sẽ hoàn trả lại số tiền đóng đã đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất (22%) và quỹ bảo hiểm thất nghiệp (2%) cho chị.
Linh Chi (t/h)
theo doanhnhanvn.vn

Back to top button