41 lãnh đạo, quản lý ở Đắk Nông được bổ nhiệm thiếu điều kiện

Thanh tra bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra thực hiện các quy định về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, lãnh đạo của UBND tỉnh Đắk Nông.
Theo Thanh tra Nội vụ, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2019, qua đó, tuyển dụng được 83 công chức ngạch chuyên viên, cán sự và nhân viên.

Kỳ thi được thực hiện theo quy định, tuy nhiên, quá trình thực hiện còn tồn tại, hạn chế như: Thông báo bổ sung về việc điều chỉnh một số vị trí tuyển dụng không đăng trên phương tiện thông tin đại chúng; Hội đồng tuyển dụng công chức không quyết định thành lập Ban đề thi theo quy định, không tổ chức xây dựng bộ đề phỏng vấn và cơ cấu thang điểm mà tự đặt câu hỏi và cho điểm phỏng vấn.

Đến thời điểm thanh tra, 52 công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý Nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Qua kiểm tra 38 hồ sơ đặc biệt trong tuyển dụng công chức cho thấy, việc tuyển dụng được UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền và cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Đắk Nông. (Ảnh BNV).

Tuy nhiên, còn 4 trường hợp chưa đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng (đến nay 3 trường hợp đã được khắc phục); 3 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Chủ tịch UBND tỉnh không thực hiện việc phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và không có ý kiến đồng ý đối với các trường hợp xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan, tổ chức cơ bản chấp hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm nhưng quá trình thực hiện còn 41/248 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; 3 trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự tuyển dụng theo quy định (đến nay, 1 trường hợp đã được khắc phục theo thẩm quyền).

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền về sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đối với 1 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, 2 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước nhưng chưa thực hiện quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt.
Lam Nguyễn (t/h)
theo nguoiduatin.vn

Back to top button