8 trường hợp khám, chữa bệnh được chi trả 100% mức hưởng của thẻ BHYT

Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn 8 trường hợp khám, chữa bệnh được chi trả 100% theo mức hưởng của thẻ BHYT trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.

Thông tư hướng dẫn 8 trường hợp khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến (khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến, người có thẻ BHYT sẽ được chi trả 100% theo mức hưởng của thẻ BHYT trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT).

Thứ nhất, người tham gia BHYT đến khám, chữa bệnh đúng cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

Thứ hai, người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh.

Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh quy định tại khoản này.

Thứ ba, người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc.

Thứ tư, người tham gia BHYT được chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, bao gồm:

Một là, được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 Hồ sơ chuyển tuyến gồm giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác (nếu có).

Hai là, được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, bao gồm: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh đang điều trị nội trú hoặc điều trị ngoại trú.

Ba là, được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 26/2/2016.

Thứ năm, người tham gia BHYT có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Thư sáu, người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Thư bảy, người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

Tám là, trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.

H.M

theo nguoiduatin.vn

Back to top button