Bộ GD&ĐT nói gì trước thông tin bổ nhiệm lãnh đạo “nợ tiêu chuẩn”?

Trước thông tin phản ánh về việc bộ GD&ĐT bổ nhiệm cán bộ trong khi vị này chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, mới đây bộ GD&ĐT đã có thông tin chính thức lý giải cho thắc mắc trên.

Theo dư luận phản ánh, tháng 12/2016, bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh, sinh năm 1978, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh vào vị trí Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính, rồi tiếp tục được quy hoạch nguồn vào vị trí Thứ trưởng của Bộ này khi chưa phải “chuyên viên chính” là việc làm sai nguyên tắc, trái với quy định của Nhà nước về công tác bổ nhiệm cán bộ, gây ra nhiều hoài nghi, bức xúc trong dư luận.

Hai năm sau (24/11/2018), ông Trần Tú Khánh mới đi thi chuyển ngạch Chuyên viên chính tại trường Đại học Hà Nội.

Trong khi đó, theo Quyết định số 1701/QĐ-BNV, ban hành ngày 28/6/2016 của bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của bộ GD&ĐT. Các chức danh Vụ trưởng, Cục trưởng phải hội tụ đủ các điều kiện là chuyên viên chính và phải là công chức.

Nếu chiếu theo quy định này, ông Trần Tú Khánh chưa đáp ứng đủ các tiêu chí để được bộ GD&ĐT bổ nhiệm vào vị trí Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính.

Giáo dục - Bộ GD&ĐT nói gì trước thông tin bổ nhiệm lãnh đạo “nợ tiêu chuẩn”?

Trụ sở bộ GD&ĐT.

Lý giải về vấn đề này, bộ GD&ĐT cho biết, trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính, ông Trần Tú Khánh là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh – là công chức theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

Tại thời điểm bổ nhiệm, căn cứ vào nhu cầu cán bộ, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định Ban cán sự Đảng bộ bộ GD&ĐT đã xem xét, cân nhắc nhiều mặt, nhất là yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm công tác và thấy rằng ông Khánh đáp ứng cơ bản các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nên đã điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính từ ngày 01/12/2016. Đồng thời tạo điều kiện để ông Trần Tú Khánh hoàn thiện tiêu chuẩn chuyên viên chính sau khi được  bổ nhiệm.

Đến ngày 24/11/2018, ông Trần Tú Khánh đã thi và trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính từ ngày 19/04/2019.

Mặt khác, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của bộ GD&ĐT trong giai đoạn 2016 – 2018 đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành giám sát, kiểm tra các tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình (trong đó có ông Trần Tú Khánh) và đã có thông báo về kết quả giám sát đối với các cán bộ khi bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng ý để ban cán sự Đảng bộ bộ GD&ĐT cử đi đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có hướng dẫn xử lý đối với kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ. Theo đó, những trường hợp bổ nhiệm đến ngày 28/12/2017 chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực phẩm chất đạo đức tốt được tập thể cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan, đơn vị tín nhiệm, từ năm 2015 – 2018 được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì không thu hồi quyết định và cho phép bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn trong năm 2019.

Đến nay, ông Trần Tú Khánh đã hoàn thiện đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, các năm 2015, 2016, 2017 và 2018 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Lâm

Theo: Nguoiduatin.vn

Back to top button