Bộ GD&ĐT thông tin về sai phạm của trường đại học Đông Đô

Bộ GD&ĐT thông tin về sai phạm của trường đại học Đông Đô

Vũ Thị Thủy Tiên
Bộ GD&ĐT cho biết, trường đại học Đông Đô đã cố tình sai phạm, làm sai với thông tư 03, 05, 07 quy định về tuyển sinh của Bộ.
Trả lời liên quan đến trách nhiệm trong sai phạm của trường đại học Đông Đô, bộ GD&ĐT cho biết, đến thời điểm này, cơ quan điều tra mới ra kết luận điều tra đối với việc vi phạm pháp luật của trường mà chưa có kết luận cụ thể đối với những nội dung liên quan tới trách nhiệm của Bộ. Theo đó, sau khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức, bộ GD&ĐT sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm đối với những đơn vị, những cá nhân có liên quan nếu có sai sót, vi phạm.

Còn bất cập nhưng không cố tình buông lỏng

Đó là trả lời mới nhất từ phía bộ GD&ĐT liên quan đến sai phạm của trường đại học Đông Đô.

“Do trong thời gian qua với mục đích dần tăng tính tư chủ của các trường nên trường có lợi dụng việc tự chủ để làm sai. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước của bộ GD&ĐT thời gian trước đây còn một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi để chỉ rõ quyền và trách nhiệm của các trường ở từng khâu trong quá trình đào tạo, sai khâu nào xử lý khâu đó, không có việc Bộ cố tình buông lỏng quản lý để tạo kẽ hở cho trường sai phạm” – bộ GD&ĐT khẳng định.

Trước đó, có một số thông tin cho rằng dù trường đại học Đông Đô chưa được bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2 nhưng từ năm 2015, các đơn vị của Bộ đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và cho đăng tải đề án tuyển sinh của trường lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ. Trong đó có cả chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Trả lời vấn đề này, bộ GD&ĐT cho biết, việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và thông báo xác nhận chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ nằm trong quy trình báo cáo và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hằng năm.

Giáo dục - Bộ GD&ĐT thông tin về sai phạm của trường đại học Đông Đô

Thông tin tuyển sinh của trường đại học Đông Đô năm 2019 tại cơ sở 60B Nguyễn Huy Tưởng.

Từ năm 2017 trở về trước, vụ Kế hoạch – Tài chính (bộ GD&ĐT) được giao nhiệm vụ rà soát, kiểm tra năng lực đào tạo và thông báo xác nhận tổng chỉ tiêu năng lực tuyển sinh của các trường (gồm tổng chỉ tiêu đào tạo và chỉ tiêu năng lực theo khối ngành và hình thức đào tạo), đảm bảo phù hợp với năng lực đào tạo theo 2 tiêu chí được quy định (đội ngũ cán bộ, diện tích).

Thực tế, nhiều trường sau khi được thông báo xác nhận tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới quyết định mở tuyển sinh một chương trình mới hoặc đăng ký đào tạo văn bằng 2 cho một ngành cụ thể. Trường hợp trường đại học Đông Đô, từ năm 2015 – 2019 đều đăng ký chỉ tiêu văn bằng 2 trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh theo quy định, mặc dù trường đã được đào tạo chính quy văn bằng 1 ngành này từ năm 1995.

Việc công khai đề án tuyển sinh được thực hiện từ năm 2017 theo quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy nhằm thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình công khai, minh bạch của các trường đại học. Vụ Giáo dục đại học (bộ GD&ĐT) hỗ trợ về mặt kỹ thuật giúp các trường đăng tải đề án lên cổng thông tin tuyển sinh chung tạo điều kiện cho thí sinh toàn quốc dễ dàng truy cập. Theo quy chế, các trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của đề án.

Từ năm 2019 trở về trước, mẫu đề án của bộ GD&ĐT chỉ quy định cho tuyển sinh đại học chính quy đối với học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương, nhưng trường đại học Đông Đô đã tự đưa chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 vào phụ lục của đề án.

Chính vì vậy, bộ GD&ĐT khẳng định hoàn toàn không có việc các đơn vị của Bộ đưa thông tin không có trong đề án, không do trường cung cấp lên cổng thông tin tuyển sinh.

Trách nhiệm của bộ GD&ĐT

Theo thông tin từ bộ GD&ĐT, đến thời điểm này, cơ quan điều tra mới ra kết luận điều tra đối với việc vi phạm pháp luật của trường đại học Đông Đô mà chưa có kết luận cụ thể đối với những nội dung liên quan tới trách nhiệm của Bộ. Sau khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức, Bộ sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm đối với những đơn vị, những cá nhân có liên quan nếu có sai sót, vi phạm.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, đến thời điểm này, vẫn chưa nhận được danh sách các trường hợp đã được trường đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh. Quan điểm của Bộ là kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng văn bằng được cấp sai quy định; thu hồi và hủy bỏ những văn bằng này.

Lãnh đạo Bộ đã giao cục Quản lý chất lượng làm việc với trường đại học Đông Đô và có văn bản yêu cầu tường đại học Đông Đô nghiêm túc thực hiện việc rà soát, thu hồi, hủy bỏ các văn bằng được cấp sai quy định.

Đồng thời, bộ GD&ĐT đã yêu cầu các các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát, báo cáo danh sách những người đã sử dụng văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh của trường đại học Đông Đô và đề xuất phương án xử lý cụ thể cho từng trường hợp. Đối với trường hợp sử dụng bằng không hợp pháp làm điều kiện đầu vào hoặc điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ, cơ sở đào tạo sẽ căn cứ tính chất và mức độ để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định, như dừng học hoặc thu hồi bằng tiến sĩ đã cấp.

Giáo dục - Bộ GD&ĐT thông tin về sai phạm của trường đại học Đông Đô (Hình 2).

Trường đại học Đông Đô – cơ sở 60B Nguyễn Huy Tưởng.

Bên cạnh đó, Bộ nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ sẽ rà soát và phân loại những trường hợp người học biết hoặc không biết rõ về việc đào tạo và cấp bằng sai quy định của trường đại học Đông Đô để có biện pháp xử lý phù hợp, đúng bản chất. Việc công khai hay không công khai danh tính những cá nhân sử dụng văn bằng không hợp pháp sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.

Vụ việc xảy ra tại trường đại học Đông Đô là một bài học cho toàn hệ thống. Ngay sau khi phát hiện vụ việc vào tháng 4/2019, bộ GDĐT đã gửi công văn tới các đại học, học viện, trường đại học, các cơ sở đào tạo cao đẳng sư phạm yêu cầu rà soát đào tạo liên thông, liên kết, văn bằng 2; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo các quy định hiện hành. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục, trong 2 năm gần đây, Bộ đã tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học, nhất là về công tác đào tạo văn bằng 2, đào tạo liên thông, liên thông.

theo nguoiduatin.vn

Back to top button