Bộ GTVT lập đường dây nóng tiếp nhận tố cáo cán bộ có hành vi “sách nhiễu, tiêu cực”

Để kịp thời phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu, tiêu cực, bộ GTVT công bố số điện thoại: 024.39413313 hoặc số điện thoại của người có trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo chỉ thị của Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, việc thực hiện tốt công tác quản lý dự án góp phần quan trọng trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước, đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh trong công tác đấu thầu và quản lý thi công, từ đó nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn.

Ngoài những mặt tích cực vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế về năng lực của một số chủ đầu tư (CĐT), ban QLDA ở một số dự án dẫn đến chất lượng trong công tác quản lý dự án chưa cao, ở một số dự án cục bộ có hiện tượng chất lượng và tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu.

Tin nhanh - Bộ GTVT lập đường dây nóng tiếp nhận tố cáo cán bộ có hành vi “sách nhiễu, tiêu cực”
Bộ GTVT kiên quyết xử lý cán bộ có hành vi “sách nhiễu, tiêu cực”.

Do đó, bộ GTVT tăng cường công tác quản lý dự án, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý dự án, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Lãnh đạo bộ GTVT yêu cầu các CĐT, ban QLDA và các đơn vị liên quan nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong việc quản lý dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả nguồn vốn đầu tư, ngăn chặn, loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động quản lý dự án đầu tư.

Đồng thời, xây dựng bộ máy các cơ quan tham gia quản lý dự án trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý dự án tuân thủ đúng các quy định của pháp luật…

Xác định rõ trách nhiệm đến từng cá nhân, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tiêu cực, tham nhũng trong quản lý dự án, gắn công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động quản lý dự án với các mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các CĐT, ban QLDA.

Cùng với đó, bộ GTVT quán triệt nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; nâng cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT.

Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo cũng như trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp nhận, ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong đơn vị…

Đặc biệt, bộ GTVT nghiêm cấm các hành vi được nêu tại Điều 89, luật Đấu thầu như: Đưa, nhận môi giới, hối lộ; can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu; thông thầu; gian lận trong đấu thầu; cản trở hoạt động đấu thầu; không bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu; chuyển nhượng thầu trái phép.

Đối với việc thực hiện hợp đồng, bộ GTVT yêu cầu các CĐT, ban QLDA thực hiện công tác quản lý, thực hiện hợp đồng theo đúng các quy định tại luật Xây dựng, luật Đấu thầu số 43/2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan.

Ngoài ra, xử lý nghiêm minh, kịp thời và công bố công khai thông tin nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm hợp đồng, đặc biệt đối với các nhà thầu, nhà đầu tư không hoàn thành hợp đồng theo quy định. Nhà thầu không hoàn thành hợp đồng sẽ bị loại trong quá trình xét thầu theo quy định tại Thông tư số 03/2015 của bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản liên quan.

Trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý dự án dẫn tới chất lượng, tiến độ dự án không đạt yêu cầu, thất thoát tài sản của Nhà nước.

Bộ GTVT cũng nghiêm cấm các hành vi lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, điều chỉnh thiết kế, nghiệm thu công trình sử dụng vốn của Nhà nước trái với quy định. Đồng thời, lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng; dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lập dự án, khảo sát, thiết kế, dự toán, giám sát thi công, xây dựng công trình.

Trong tổ chức thực hiện, đáng chú ý, bộ GTVT đề nghị mọi công dân, các nhà thầu khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu, tiêu cực kịp thời báo ngay cho bộ GTVT theo số điện thoại đường dây nóng: 024.39413313 hoặc số điện thoại của người có trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ GTVT.

Thế Anh

Theo: Nguoiduatin.vn

Back to top button