Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh riêng với người nghỉ hưu trước năm 1995

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất có cơ chế đặc thù đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 và có mức lương hưu dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Trong đó đề xuất từ ngày 1/1/2022 điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với 8 nhóm đối tượng gồm:

-Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

-Nhóm cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại các Nghị định: 92, 34, 121 và 09.

-Nhóm người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91 về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

-Nhóm cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130.

-Nhóm công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53 quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

-Nhóm quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

-Nhóm người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Bên cạnh đề xuất này, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất điều chỉnh riêng đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 và có mức lương dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Lý giải về điều này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ LĐ-TB&XH nhận được nhiều ý kiến phản ánh của các Đại biểu Quốc hội đề xuất nghiên cứu và đưa ra phương án để ban hành chính sách lương hưu hợp lý đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995.

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị bổ sung điều chỉnh đối với người hưởng lương hưu trước ngày 01/01/1995 sau khi điều chỉnh theo mức điều chỉnh chung mà có lương hưu dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Cụ thể đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng, dự thảo đề xuất tăng thêm 200.000 đồng/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống. Trường hợp người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng thì tăng lên bằng 2,5 triệu đồng.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, chế độ bảo hiểm xã hội đối với những người làm việc và nghỉ hưu trước năm 1995 không hoàn toàn áp dụng nguyên tắc đóng – hưởng mà còn thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước đối với quá trình công tác của người lao động để sau khi nghỉ việc người lao động được hưởng khoản lương hưu, trợ cấp tương ứng với thời gian công tác của họ.

Theo VOV, việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với nhóm đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 và có mức lương hưu đang hưởng thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng thì có khoảng 426 nghìn người được điều chỉnh. Dự kiến kinh phí tăng thêm nếu thực hiện điều chỉnh từ ngày 1/1/2022 là 700 tỷ đồng.

Minh Hoa (t/h theo An ninh thủ đô, VOV)

 

 

Back to top button