Bộ Tài chính nói về đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 27.968 tỷ đồng của TP.HCM

Bộ Tài chính nói về đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 27.968 tỷ đồng của TP.HCM

Trần Thu Thảo

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, bộ Tài chính và bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ khẩn cấp 27.968 tỷ đồng và 142.000 tấn gạo cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch.
Trước kiến nghị nói trên của TP.HCM, chiều 6/9, bộ Tài chính đã có phản hồi. Theo bộ Tài chính, với đề nghị hỗ trợ 27.968 tỷ đồng để dự kiến hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian 98 ngày cho 4,7 triệu lao động nghèo và 1,5 triệu đồng/hộ/tháng trong thời gian 2 tháng cho các hộ nghèo, đây là chính sách đặc thù do UBND TP.HCM đề xuất.
Hiện, bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị TP.HCM chủ động sắp xếp ngân sách địa phương và có các giải pháp huy động nguồn lực xã hội và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ người dân cho phù hợp.
Đồng thời, bộ Tài chính sẽ tổng hợp kiến nghị của các địa phương để trình Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội giải pháp nguồn lực của ngân sách Nhà nước và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ Tài chính nói về đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 27.968 tỷ đồng của TP.HCM

UBND TP.HCM đề nghị Trung ương hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng và 142.000 tấn gạo để hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch. (Ảnh: Hữu Thắng)

Với đề xuất hỗ trợ 142.000 tấn gạo để cấp cho 4.740.330 người lao động nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19 trong thời gian 2 tháng, bộ LĐ-TB&XH, bộ Tài chính đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021.
Trong đó, giao tổng cục Dự trữ Nhà nước, bộ Tài chính xuất cấp 71.105 tấn gạo cho UBND TP.HCM để cấp cho 4,7 triệu nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19 trong thời gian 1 tháng.
Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai xuất 14.549 tấn/71.105 tấn (đợt 1) để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch.
Hiện, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản ngày 25/8/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: “Bộ LĐ-TB&XH cùng với các địa phương thực hiện rà soát kỹ danh sách hỗ trợ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ, có ý kiến thẩm định làm cơ sở để bộ Tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại”.
Theo đó, căn cứ vào ý kiến thẩm định của bộ LĐ-TB&XH, tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ cân đối, bố trí nguồn gạo để xuất cấp cho địa phương, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.
theo nguoiduatin.vn

Back to top button