Cà Mau đề nghị tạm thời chưa thu học phí năm học 2021-2022

Hữu Việt Tâm

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đề nghị tạm thời chưa thu học phí năm học 2021-2022 với lý do chờ HĐND tỉnh ban hành mức thu mới.
Ngày 16/9, tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, Sở này vừa có Công văn gửi Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, Tp.Cà Mau; Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc tạm thời chưa thu học phí năm học 2021-2022.
Theo đó, trong thời gian chờ HĐND tỉnh ban hành mức thu học phí năm học 2021-2022, Giám đốc Sở yêu cầu tạm thời chưa thu học phí năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới..
Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện đúng quy định về các khoản thu, tuyệt đối không tự đặt ra bất kỳ một khoản thu nào khác, kể cả khoản thu phụ huynh “tự nguyện” nhưng thực chất là bắt buộc.
Đồng thời, tăng cường phương thức thu, chi (nội dung được phép thu, chi theo quy định) bằng hình thức không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động và thiết bị chấp nhận thẻ.
Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau còn yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các khoản thu, chi trong nhà trường; công khai, minh bạch tất cả các khoản thu, chi theo quy định.
“Thủ trưởng các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thu, chi không đúng quy định”, Công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau nêu rõ.
theo nguoiduatin.vn

Back to top button