Cách bảo vệ thị lực của trẻ khi học online

Khi học trực tuyến, đặt màn hình máy tính sai góc độ, tư thế ngồi không đúng, ánh sáng không phù hợp…. có thể gây mệt mỏi và ảnh hưởng không tốt đến thị lực của trẻ.

Back to top button