Có được dự tuyển cùng lúc hai vị trí công chức không?

Theo Điều 37 Luật Cán bộ, công chức hiện hành, công chức được tuyển dụng thông qua thi tuyển trừ một số trường hợp thì được tuyển dụng qua xét tuyển. Vậy liệu rằng một người có được thi tuyển công chức ở nhiều nơi hoặc nhiều vị trí không?

Chính sách - Có được dự tuyển cùng lúc hai vị trí công chức không?
Có được dự tuyển cùng lúc hai vị trí công chức không?. (Ảnh minh họa)

Một người có được dự tuyển công chức nhiều nơi không?

Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2010 quy định, người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Như vậy, có thể thấy, quy định này không cấm một người đăng ký dự thi công chức ở nhiều nơi cũng như nếu đang làm công chức thì cũng không bị cấm đăng ký thi công chức ở vị trí khác hoặc ở địa phương khác. Ngoài ra, người dự tuyển còn phải đáp ứng các điều kiện khác của vị trí dự tuyển.

Có được bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển công chức không?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019) thì việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức được quy định cụ thể như sau:

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP) (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 24/2010/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP) cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP) (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Đặc biệt, về việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi lần sau, khoản 3 Điều 11 Nghị định 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP nêu rõ: “Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau”.

Như vậy, căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì pháp luât quy định người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Hoàng Mai

Theo: Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-duoc-du-tuyen-cung-luc-hai-vi-tri-cong-chuc-khong-a468690.html

Thẻ
Back to top button