Đà Nẵng có thêm cơ sở ngoài công lập được phép xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cơ sở y tế này đã sẵn sàng triển khai xét nghiệm phi lợi nhuận nhằm nỗ lực cùng CDC Đà Nẵng thực hiện nhanh chóng, chính xác, góp phần giải tỏa áp lực cho thành phố Đà Nẵng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Dự kiến sẽ xét nghiệm khoảng 250 mẫu bệnh phẩm/ngày.

http://m.cand.com.vn/y-te/Da-Nang-co-them-mot-co-so-y-te-ngoai-cong-lap-duoc-cap-phep-xet-nghiem-SARS-CoV-2-607545/

 

 

Back to top button