Đà Nẵng hỗ trợ hơn 50.650 hộ chính sách, khó khăn

Trong đợt dịch thứ 4 này, Đà Nẵng đã hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ dân gặp khó khăn trong thời gian thành phố Đà Nẵng thực hiện biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19, TP sẽ hỗ trợ tổng số 50.651 hộ dân.

Đà Nẵng hỗ trợ hơn 50.650 hộ chính sách, khó khăn
Hỗ trợ thực phẩm cho ngư dân khu làng cá thuộc phường Nại Hiên Đông đang bị phong tỏa cứng do liên quan đến nhiều ca nhiễm liên quan đến cảng cá Thọ Quang

Sáng 20/8, UBND TP. Đà Nẵng đã  ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND về hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ dân gặp khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Theo đó, Thành phố hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá 500.000 đồng/hộ (tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, UBND quận, huyện quyết định có thể mua hàng cung cấp hoặc cấp tiền cho hộ gia đình khó khăn).

Đối tượng được hỗ trợ là hộ chính sách người có công; hộ dân khó khăn (ngoài danh sách đã được hỗ trợ theo Công văn số 5265/UBND-KT ngày 15/8/2021 của UBND TP).

Theo Quyết định kể trên, nguồn kinh phí thực hiện đối với UBND các quận sử dụng từ dự toán chi đảm bảo xã hội của đơn vị được phê duyệt tại Quyết định 2769/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 và Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của UBND thành phố. Riêng huyện Hòa Vang chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện, xã để thực hiện.

Theo danh sách hỗ trợ của UBND TP. Đà Nẵng, tổng số hộ được hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu toàn TP lần này là 50.651 hộ, trong đó hộ chính sách người có công là 17.041 hộ; hộ khó khăn là 33.610 hộ./.

Nguyễn Tuyên

theo kinhtedouong.vn

Back to top button