Đề xuất 3 trường hợp phải học, thi lại giấy phép lái xe

Tại Điều 107 của dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) quy định, có 3 trường hợp phải học, thi lại giấy phép lái xe.

Chính sách - Đề xuất 3 trường hợp phải học, thi lại giấy phép lái xe
Đề xuất 3 trường hợp phải học, thi lại giấy phép lái xe. (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT đang lấy ý kiến Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, trong đó có nhiều quy định mới. Đặc biệt, liên quan đến việc thu hồi giấy phép lái xe đối với người vi phạm giao thông đường bộ.

Cụ thể, theo Điều 107 của dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi quy định, người đạt kết quả kỳ sát hạch được cấp giấy phép lái xe đúng hạng đã được sát hạch.

Người đang trong thời gian chấp hành hoặc không chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền với hình thức thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thì không được cấp giấy phép lái xe mới.

Đặc biệt, tài xế bị thu hồi giấy phép lái xe trong 3 trường hợp sau:

Thứ nhất, giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng từ 4 lần trở lên trong thời gian 3 năm.

Thứ 2, tổng thời gian bị tước quyền sử dụng trên 24 tháng.

Cuối cùng là người lái xe vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ để xảy ra tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên.

Như vậy, đối với người vi phạm các trường hợp trên, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải được sát hạch lại sau thời gian ít nhất 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt.

Hoàng Mai

Theo: Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/de-xuat-3-truong-hop-phai-hoc-thi-lai-giay-phep-lai-xe-a474595.html

Back to top button