Điện Biên: Trên 70% học sinh chưa có thiết bị học trực tuyến

 

Trên 70% học sinh phổ thông ở Điện Biên hiện chưa có thiết bị học trực tuyến.

Ngành GD-ĐT tỉnh Điện Biên vừa tổ chức rà soát thực trạng và nhu cầu hỗ trợ thiết bị thiết yếu phục vụ học tập trực tuyến cho học sinh phổ thông trên địa bàn.

Kết quả cho thấy, có 36.092/141.772 học sinh (hơn 25%) có thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Còn lại 105.680 em (chiếm 74%) chưa có thiết bị.

Trong đó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng trang bị thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là 53.345 em (chiếm 50,48% số học sinh chưa có thiết bị).

Tình hình dịch bệnh tại Điện Biên đến nay cơ bản ổn định. Ngành GD-ĐT địa phương đang tận dụng thời gian “an toàn” để dạy học trực tiếp các nội dung cốt lõi. Từ đó làm cơ sở để chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nội dung còn lại phù hợp với tình hình.

Một số cơ sở giáo dục đã và đang lựa chọn chuyên đề trong chương trình giáo dục phổ thông để tổ chức dạy trực tuyến với thời lượng nhất định. Do vậy, nhu cầu thiết bị học tập trực tuyến là rất lớn, nhất là với địa bàn vùng sâu, vùng xa khó khăn.

Để đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình, hiện nay ngành GD-ĐT địa phương đang chỉ đạo các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kịch bản ứng phó. Đồng thời vận động mọi nguồn lực ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến theo mục tiêu của chương trình “Máy tính cho em”, nhằm giúp học sinh khó khăn có điều kiện học tập ổn định trong mọi tình huống.

theo giaoducthoidai.vn

Back to top button