Doanh nghiệp thuỷ điện quý II/2021: Kẻ thăng hoa, người gặp khó

Doanh nghiệp thuỷ điện quý II/2021: Kẻ thăng hoa, người gặp khó
Trái ngược với kết quả kinh doanh khả quan của nhóm doanh nghiệp thuỷ điện phía Nam, các dự án thuỷ điện tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ lại có phần kém “sáng” hơn.
Bước sang quý II/2021, loạt doanh nghiệp thuỷ điện niêm yết trên các sàn chứng khoán lần lượt công bố báo cáo tài chính với kết quả kinh doanh trái ngược.Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với kết quả kinh doanh tích cực hơn so với cùng kỳ nhờ tình hình thủy văn diễn biến có thuận lợi.

Theo đó, Thủy điện Nước Trong ghi nhận mức doanh thu thuần hơn 23,7 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn hàng bán cũng tăng nhẹ 5,7% do đó lợi nhuận gộp đạt hơn 12,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ của công ty tăng thêm 43 triệu đồng, đồng thời chi phí lãi vay cũng tiết giảm khoảng 700 triệu đồng, từ đó lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý 2 đạt 8,9 tỷ đồng, tăng 17,6% so với quý cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp thuỷ điện quý II/2021: Kẻ thăng hoa, người gặp khó

Nhờ thuỷ văn thuận lợi, Thuỷ điện Nước Trong báo lãi 6 tháng đầu năm tăng trưởng 29% so với cùng kỳ 2020 (số liệu: BCTC doanh nghiệp).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Thuỷ điện Nước Trong đạt hơn 49 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hơn 29% so với nửa đầu năm 2020, lên mức 19,8 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 được HĐQT thông qua, trong năm nay, NTH đưa ra kế hoạch doanh thu đạt 87 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 26,6 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2021, Thuỷ điện Nước Trong đã hoàn thành được gần 57% mục tiêu doanh thu và hơn 73% chỉ tiêu lãi của cả năm.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của công ty giảm so với đầu năm 2021, xuống mức 253,1 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền của công ty ghi nhận chỉ xấp xỉ 577 triệu đồng, sụt giảm mạnh đến 96% so với đầu năm. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 14 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý II/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương (UpCOM: AVC) có doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp thuỷ điện quý II/2021: Kẻ thăng hoa, người gặp khó

Thuỷ điện A Vương báo lãi 51 tỷ đồng trong quý II/2021, cao gấp 4 lần cùng kỳ (số liệu: BCTC doanh nghiệp).

Cụ thể, doanh thu thuần của công ty trong kỳ đạt 125 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt gần 56 tỷ đồng, tăng 124% so với quý II/2020.

Trong quý II/2021, doanh thu tài chính của công ty tăng cao gấp đôi trong khi chi phí của hoạt động này giảm mạnh từ 7,8 tỷ đồng xuống âm 524 triệu đồng. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, Thuỷ điện A Vương lãi sau thuế hơn 51 tỷ đồng – cao gấp gần 4 lần cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, công ty đạt 292,6 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 3 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 139 tỷ đồng, trong khi cùng nửa đầu năm ngoái lỗ 17 tỷ đồng.

Trong năm 2021, AVC đặt mục tiêu doanh thu đạt 424 tỷ đồng và lãi sau thuế 108,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 20% và 41% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2021, AVC đã hoàn thành được 69% mục tiêu về doanh thu và đã vượt 28% mục tiêu về lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (HoSE: SHP) công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với 41 tỷ đồng tiền lãi, cao gấp 7 lần cùng kỳ.

Doanh nghiệp thuỷ điện quý II/2021: Kẻ thăng hoa, người gặp khó

Công ty Thuỷ điện Miền Nam báo lãi quý II/2021 41 tỷ đồng, cao gấp 7 lần cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý II năm nay, doanh thu thuần của công ty đạt 134 tỷ đồng, tăng  45,7% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 59 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần quý II năm ngoái.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Thủy điện Miền Nam lãi sau thuế gần 41 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 6 tỷ đồng của quý II/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, công ty đạt 203 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Do quý đầu năm SHP báo lỗ nên 6 tháng lợi nhuận sau thuế đạt 36,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lãi vỏn vẹn 352 triệu đồng.

Phía doanh nghiệp cho biết, do đặc điểm của thuỷ điện, quý I/2021 là cao điểm của mùa khô nên lưu lượng nước ít, sản lượng phát điện thấp. Từ tháng 5 thời tiết bắt đầu chuyển mùa và có mưa nên sản lượng điện quý II tăng 110% dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tăng cao.

Doanh nghiệp thuỷ điện quý II/2021: Kẻ thăng hoa, người gặp khó

Dù có doanh thu thấp hơn cùng kỳ, song Thuỷ điện Sông Vàng vẫn báo lãi cao hơn cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Vàng (UpCOM: SVH) công bố doanh thu quý II/2021 giảm 13,4% về mức 9,5 tỷ đồng.

Nhờ giá vốn hàng bán giảm nhiều hơn 62% và lãi tiền gửi, cho vay tăng 242% lên mức 2,1 tỷ đồng, Thuỷ điện Sông Vàng ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2,3 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, Thuỷ điện Sông Vàng có doanh thu là 23,5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế là 9,2 tỷ đồng, tăng 33% so với nửa đầu năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (UpCOM: SP2) có kết quả kinh doanh quý II/2021 không mấy khả quan.

Doanh nghiệp thuỷ điện quý II/2021: Kẻ thăng hoa, người gặp khó

Kết quả kinh doanh của Thuỷ điện Sử Pán 2 trong quý II/2021 không mấy khả quan (số liệu: BCTC DN).

Cụ thể, doanh thu cả quý đạt 43,2 tỷ đồng, giảm 40,8% so với quý cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, chi phí giá vốn thì lại không giảm, nên lợi nhuận gộp chỉ còn gần 21 tỷ đồng, giảm gần 59% so với cùng kỳ.

Trừ thêm các chi phí khác, quý II/2021, Thủy điện Sử Pán 2 lãi sau thuế chỉ còn 9,1 tỷ đồng, chỉ bằng 1/4 so với số lãi hơn 37 tỷ đồng ghi nhận trong quý II năm ngoái.

Giải trình nguyên nhân kết quả kinh doanh sụt giảm, phía công ty cho biết do lượng mưa giảm làm doanh thu và lợi nhuận công ty giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu công ty đạt 65 tỷ đồng, giảm 29,3% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,3 tỷ đồng, chỉ bằng 5,5% so với số lãi đạt được trong nửa đầu năm ngoái và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Hiện nhiều doanh nghiệp thủy điện đáng chú ý trên thị trường chứng khoán chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2021, tuy nhiên với yếu tố thủy văn thuận lợi và lưu lượng nước về hồ thủy điện tốt trong 6 tháng đầu năm, dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhìn chung khả quan.

Song cũng tùy thuộc vào vị trí địa lý và diễn biến thời tiết, sản lượng điện được huy động cũng như kết quả kinh doanh sẽ khác nhau.

Theo số liệu từ tập đoàn Điện lực Việt Nam  , trong 6 tháng đầu năm nay, nguồn điện huy động từ thủy điện chiếm tỷ trọng thứ hai với sản lượng huy động 30,46 tỷ kWh, tăng 41% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Có thể thấy, trong quý I/2021, loạt doanh nghiệp thuỷ điện đều đồng loạt hưởng lợi nhờ điều kiện thuỷ văn thuận lợi, song bước sang quý II, thời điểm mùa khô tại khu vực phía Bắc khiến mức nước nhiều hồ thủy điện lớn ở phía Bắc xuống thấp. Đơn cử như hồ Hòa Bình chỉ còn cách mức nước chết gần 5m, hồ Sơn La còn cách mức nước chết 8m, hồ Thác Bà chỉ còn cách mức nước chết chưa tới 1m.

Tương tự, tình hình thủy văn tại khu vực miền Trung cũng có những diễn biến kém thuận lợi hơn khi từ nửa cuối tháng 5, mực nước các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần. Từ tháng 6 đến tháng 8, lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ dự kiến ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kì từ 30% đến 65%.

Vì vậy, khi mức nước các hồ thủy điện xuống thấp sẽ làm hạn chế khả năng phát điện cả về công suất phát và sản lượng điện. Tại miền Nam, các doanh nghiệp thuỷ điện sẽ có ưu thế hơn vì vùng này mưa nhiều bắt đầu từ tháng 5 cho đến tháng 10.

Theo nguoiduatin.vn

Back to top button