Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng có được hưởng chế độ thai sản không?

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội thì điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản là từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng có được hưởng trợ cấp thai sản là nội dung được nhiều chị em quan tâm khi mang thai vì không ít người phải nghỉ việc để dưỡng thai, dẫn đến ngắt quãng bảo hiểm xã hội.

Chính sách - Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng có được hưởng chế độ thai sản không?
Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng có được hưởng chế độ thai sản không?. (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi:

– Lao động nữ mang thai

– Lao động nữ sinh con

– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

– Người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi

– Lao động nữ đặt vòng tránh thai, triệt sản

– Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con

Tuy nhiên, cần lưu ý về thời gian tham gia để được hưởng chế độ này của một số đối tượng:

– Lao động nữ sinh con, nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi hay người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi.

– Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh.

Ngoài ra, người lao động đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ này.

Như vậy, khi đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng nhưng người lao động đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì vẫn được hưởng chế độ trợ cấp thai sản.

Từ 1/7/2020, tiền thai sản sẽ tăng lên bao nhiêu?

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Như vậy, theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở trước ngày 1/7/2020 là 1,49 triệu đồng/tháng; từ ngày 1/7/2020, mức lương này tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thì mức trợ cấp một lần khi sinh cũng sẽ tăng.

Theo đó, mức trợ cấp một lần khi sinh cho mỗi con trước ngày 1/7/2020 bằng 2 x 1,49 triệu đồng = 2,98 triệu đồng.

Mức trợ cấp một lần khi sinh cho mỗi con từ ngày 1/7/2020 bằng 2 x 1,6 triệu đồng = 3,2 triệu đồng.

Nếu so sánh thì những trường hợp sinh con từ ngày 1/7/2020 trở đi sẽ được nhận tiền trợ cấp cho mỗi con cao hơn 220.000 đồng so với thời điểm trước đó.

Mức trợ cấp nêu trên còn được áp dụng cho lao động nam có vợ sinh con mà vợ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc chỉ tham gia BHXH tự nguyện.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội, trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh con mà sức khoẻ chưa phục hồi thì lao động nữ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 đến10 ngày.

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên.

– Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật.

– Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Trong những ngày này, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp với mức 30% mức lương cơ sở mỗi ngày.

Tương tự tiền trợ cấp một lần, nếu lao động nữ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

Trước 1/7/2020 thì mức trợ cấp bằng 30% x 1,49 triệu đồng = 447.000 đồng/ngày.

Từ 1/7/2020 thì mức trợ cấp bằng 30% x 1,6 triệu đồng = 480.000 đồng/ngày.

Như vậy, theo mức tăng của lương cơ sở, mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho lao động nữ sau sinh từ 1/7/2020 tăng thêm 33.000 đồng/ngày.

Hoàng Mai

Theo: Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dong-bao-hiem-xa-hoi-ngat-quang-co-duoc-huong-che-do-thai-san-khong-a468689.html

Thẻ
Back to top button