Dòng tiền kinh doanh của Năm Bảy Bảy âm kỷ lục ở mức gần 1.000 tỷ đồng

Đặt mục tiêu tham vọng cho năm 2022, Năm Bảy Bảy mới hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và chỉ hoàn thành 17% kế hoạch lợi nhuận.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022. Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 176,2 tỷ đồng, tăng 24 lần so với cùng kỳ năm ngoái là 7,1 tỷ đồng. Doanh thu thuần tăng mạnh từ việc ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 172,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không phát sinh khoản thu này.
Giá vốn hàng bán của công ty ghi nhận ở mức 102,1 tỷ đồng, chiếm tới 58% trong doanh thu thuần dẫn đến lợi nhuận gộp còn 74 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 43 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Chi phí tài chính của công ty ghi nhận ở mức 67 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay của NBB là 47 tỷ đồng tăng 43% với cùng kỳ.
Cấn trừ đi các chi phí, NBB thu về 15,6 tỷ đồng tiền lãi trong quý IV trong khi cùng kỳ lỗ 21,9 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong năm của NBB.
Luỹ kế năm 2022, tổng doanh thu của NBB đạt 466,4 tỷ đồng, giảm 17,5% so với năm 2021. Xét về cơ cấu doanh thu, bất động sản chiếm đa số với 94%, tương đương 438 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.
Do năm nay công ty không ghi nhận khoản thu nhập từ chuyển quyền tham gia dự án đầu tư dẫn đến doanh thu tài chính giảm 65% xuống còn 151,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2022 công ty thu được 148 tỷ đồng từ hợp tác đầu tư trong khi cùng kỳ không ghi nhận.
Chi phí tài chính tăng 61% ở mức 266,2 tỷ đồng cùng các khoản lỗ khác hơn 45 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí cho các khoản phạt thuế, chậm nộp, phạt do vi phạm hợp đồng. Kết quả, kéo lợi nhuận sau thuế giảm tới 95% so với năm 2021, ghi nhận ở mức 17,7 tỷ đồng.
Trong năm 2022, công ty dự kiến tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty mới hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và chỉ hoàn thành 17% kế hoạch lợi nhuận.

Dòng tiền kinh doanh của NBB âm kỷ lục.

Bên cạnh lợi nhuận lao dốc, dòng tiền kinh doanh của NBB cũng âm. Trong năm 2022, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 953,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 103 tỷ đồng, dẫn đến dòng tiền thuần trong năm âm 18 tỷ đồng.
Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và mở rộng đầu tư, do đó dòng tiền tài chính ghi nhận dương 1.942,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 1.007 tỷ đồng.
Từ năm 2007 tới nay, đây là năm dòng tiền kinh doanh chính của Năm Bảy Bảy ghi nhận âm ở mức kỷ lục. Trước đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2010, công ty ghi nhận dòng tiền âm 351,62 tỷ đồng.
Xét về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của NBB đạt gần 6.402 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn 1.408 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm và các khoản phải thu dài hạn 1.587 tỷ đồng, tăng 162% so với đầu năm.
Bên cạnh đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức 1.355 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ ở mức 4.570 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính 3.130 tỷ đồng, với gần 972 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/1 mã NBB tăng nhẹ ở mức 13.300 đồng/cp.
theo nguoiduatin.vn

Back to top button