Đường thành sân phơi thóc, khói rơm rạ bay mù trời ngoại thành Hà Nội

Các huyện ngoại thành Hà Nội đang vào thời kỳ thu hoạch lúa vụ Xuân Hè, rơm rạ nông dân thu gom và đốt ngay tại đồng ruộng, gây ô nhiễm không khí. Nhiều tuyến đường lớn bị bến thành sân phơi thóc di động, mất an toàn giao thông.

 

Back to top button