Giáo viên ra khỏi tỉnh không có lý do phải trả tiền cho người dạy thay

Hữu Việt Tâm

Sở GD&ĐT Cà Mau chỉ đạo những giáo viên ra khỏi tỉnh không lý do chính đáng phải thanh toán đầy đủ tiền cho giáo viên được phân công dạy thay.
Ngày 7/9, tin từ sở GD&ĐT Cà Mau, Giám đốc Sở này đã có Công văn về việc rà soát, xử lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên đi ngoài tỉnh.
Theo đó, Giám đốc sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, TP.Cà Mau; Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc sở rà soát lý do ra ngoài tỉnh cụ thể của những trường hợp trên.
“Kiểm điểm và xử lý những trường hợp ra khỏi tỉnh không có lý do chính đáng và không được phép của cấp có thẩm quyền; trường hợp đến mức phải xử lý kỷ luật, tổ chức xử lý kỷ luật hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật theo quy định hiện hành”, Giám đốc sở GD&ĐT Cà Mau chỉ đạo rõ.
Bên cạnh đó, Giám đốc Sở cũng yêu cầu khi trở về tỉnh phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định trước khi trở lại trường làm việc. Đối với trường hợp không có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền cho phép ra khỏi tỉnh phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền cho giáo viên được phân công dạy thay.
Ngoài ra, Giám đốc Sở còn yêu cầu rà soát số học sinh, học viên đi ngoài tỉnh chưa trở về Cà Mau; những trường hợp không trở về kịp vào đầu năm học mới, hướng dẫn học sinh, học viên đăng ký học tại nơi cư trú; nhà trường chỉ tiếp nhận những trường hợp trở lại học khi nghỉ học không quá 45 ngày tính từ ngày học đầu tiên của năm học mới.
theo nguoiduatin.vn

Back to top button