Hà Nội: Thi bổ sung học sinh các trường THPT chuyên vào 15/1/2020

Theo hướng dẫn của sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 15/1/2020, Hà Nội sẽ tổ chức thi tuyển bổ sung học sinh vào các lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020.

Theo đó, đầu học kỳ II năm học 2019-2020, sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào các lớp 10 chuyên và lớp 11 chuyên của các trường: THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây.

Cụ thể, đối với việc chuyển trường, chuyển lớp của học sinh chuyên: Chuyển học sinh chuyên sang trường khác, nếu trường chuyển đi và trường chuyển đến đã tiến hành tuyển sinh bằng kỳ thi chung (chung đề thi, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm): Học sinh phải đạt đủ tiêu chuẩn trúng tuyển sinh chuyên và không thuộc diện phải chuyển ra khỏi lớp chuyên các năm học tương ứng của trường chuyển đi và trường chuyển đến.

Nếu trường chuyển đi và trường chuyển đến không tuyển sinh bằng kỳ thi chung (chung đề thi, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm): Học sinh phải tham dự thi bổ sung theo quy định tại quy chế trường chuyên.

Trong trường hợp chuyển học sinh ra khỏi lớp chuyên: Đầu học kỳ II năm học 2019-2020, trường chuyên (hoặc trường có lớp chuyên) tổ chức sàng lọc học sinh chuyên lớp 10, lớp 11 và chuyển sang trường THPT không chuyên hoặc lớp không chuyên của trường những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau: Phải lưu ban; xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở xuống; xếp loại học lực từ trung bình trở xuống.

Đối với việc tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên:

Để tuyển bổ sung vào lớp chuyên, sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi vào ngày 15/1/2020 đối với những học sinh vừa hoàn thành chương trình học kỳ I của lớp 10, 11 năm học 2019-2020 và có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Học sinh muốn tham gia dự thi phải thỏa mãn điều kiện đạt học lực loại giỏi, hạnh kiểm loại tốt trong học kỳ I vừa qua; học sinh muốn dự thi vào môn chuyên nào thì phải có điểm trung bình cuối học kỳ I vừa qua của môn đó từ 8 trở lên.

Nội dung thi là theo chương trình học kỳ I lớp 10, học kỳ I lớp 11. Thời gian làm bài là 120 phút với học sinh thi môn chuyên Hóa và chuyên Ngoại ngữ, 150 phút với các môn chuyên còn lại.

Điều kiện trúng tuyển là học sinh có điểm bài thi từ 7 trở lên (thang điểm 10), trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường đó thì sở GD&ĐT Hà Nội sẽ lấy điểm từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu.

Theo lịch sở GD&ĐT công bố, các trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chuyên Chu Văn An, THPT Sơn Tây sẽ tiếp nhận đơn dự thi, hồ sơ dự thi của học sinh từ ngày 2-4/1/2020.

Giáo dục - Hà Nội: Thi bổ sung học sinh các trường THPT chuyên vào 15/1/2020
Hà Nội tổ chức thi tuyển bổ sung học sinh chuyên vào ngày 15/1/2020.

Ngày 7/1/2020, sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, phê duyệt và gửi dữ liệu đăng ký dự thi và thẻ dự thi của thí sinh về các trường chuyên.

Từ ngày 8-9/1/2020, các trường THPT chuyên sẽ công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên thuộc các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên trên địa bàn thành phố. Thông báo danh sách thí sinh dự thi, trả thẻ dự thi.

Ngày 15/1/2020, các trường chuyên tổ chức thi các môn chuyên. Theo đó, thời điểm này, sở GD&ĐT đã quy định, đúng 7h, thí sinh có mặt tại trường chuyên; 7h15 thí sinh vào phòng thi; 7h40 phát đề cho thí sinh và 7h45 bắt đầu tính giờ làm bài.

Các trường sẽ thông báo kết quả, tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu vào lớp cho học sinh trúng tuyển từ ngày 18-20/1/2020.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT thực hiện nghiêm túc hướng dẫn công tác chuyển trường của học sinh THPT, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên đợt đầu học kỳ II năm học 2019-2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo về Sở bằng văn bản để kịp thời xem xét, giải quyết.

Hồ sơ dự thi bao gồm: Đơn xin dự thi tuyển bổ sung vào lớp chuyên (theo mẫu) nộp tại trường đăng ký dự thi; bảng điểm cuối học kỳ I năm học 2019-2020 được in ra từ số điểm điện tử (eSAMS) và có đóng dấu xác nhận của lãnh đạo trường; bản photo sổ hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (mang theo sổ gốc để đối chiếu).

Theo: nguoiduatin.vn

nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-thi-bo-sung-hoc-sinh-cac-truong-thpt-chuyen-vao-15-1-2020-a459996.html

Back to top button