Hà Nội phấn đấu phủ sóng loa phường trên toàn Thành phố

Hà Nội phấn đấu phủ sóng loa phường trên toàn Thành phố
Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, 579 xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố.

Mới đây, UBND Tp.Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thành phố đề ra kế hoạch cụ thể sẽ phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, đồng bộ, bảo đảm kết nối, thống nhất từ trung ương đến thành phố, cấp huyện, cấp xã. Đây cũng là hoạt động được TP kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của thành phố; thúc đẩy phát triển thủ đô và đất nước…

Theo đó, Tp.Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn đều có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư; 100% xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử của UBND cấp xã để phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác với người dân, đồng thời có 100% phường, thị trấn và trên 70% xã có bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

Còn đối với cấp huyện, đến năm 2023, Hà Nội phấn đấu 100% trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao cấp huyện cơ bản có đủ trang thiết bị và nhân lực thực hiện hoạt động thông tin cơ sở và truyền thông cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ. Năm 2025, 100% quận, huyện, thị xã có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với hệ thống thông tin nguồn thành phố.

Hà Nội phấn đấu phủ sóng loa phường trên toàn Thành phố

Tp.Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn đều có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Ảnh – Nguyễn Trường.

Đối với quy mô cấp thành phố, Hà Nội phấn đấu đến năm 2023 sẽ có hệ thống thông tin nguồn thành phố để cung cấp thông tin thiết yếu cho cơ sở. Đến năm 2025 sẽ có 100% sở, ngành thuộc thành phố và cấp huyện cung cấp thông tin thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý trên hệ thống thông tin nguồn thành phố.

Đến năm 2025, 100% đài truyền thanh cấp xã chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông và đến năm 2025, sử dụng phổ biến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) trong sản xuất nội dung chương trình phát thanh; chuyển đổi nội dung văn bản sang giọng nói.

Đồng thời, thành phố còn đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở cấp huyện và cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật hiện đại phù hợp với vị trí việc làm.

Kế hoạch do UBND Tp.Hà Nội ban hành xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm để hoàn thành các mục tiêu nêu trên gồm: Phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại; hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền; phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở.

Theo nguoiduatin.vn

Back to top button