Hà Tĩnh “chắp cánh” cho học sinh nghèo đạt điểm cao vào đại học

Hà Tĩnh “chắp cánh” cho học sinh nghèo đạt điểm cao vào đại học

Bùi Thị Ngân

Học sinh đạt 27 điểm trở lên, hoàn cảnh khó khăn sẽ được Hà Tĩnh hỗ trợ tiền học từ quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học”.
Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh vừa họp, quyết định thành lập quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học”. Đây là quỹ hỗ trợ tiền học hàng tháng cho học sinh nghèo đạt điểm cao vào đại học.

Mức hỗ trợ đối với sinh viên học các trường sư phạm và các trường đại học khác là 2 triệu đồng/tháng; các trường đại học y là 2,5 triệu/tháng. Riêng các trường thuộc quân đội, công an, sinh viên được hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho biết, nguồn để thành lập quỹ huy động từ xã hội hóa. Về lâu dài, quỹ sẽ kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức đóng góp và tỉnh trích một phần ngân sách để bổ sung.

Hà Tĩnh “chắp cánh” cho học sinh nghèo đạt điểm cao vào đại học

Việc thành lập quỹ hỗ trợ cho học sinh nghèo có điểm cao vào đại học sẽ tạo nguồn nhân lực tốt trong tương lai cho Hà Tĩnh nói riêng và đất nước nói chung.

Trong các kỳ học đại học, sinh viên phải đạt kết quả học tập loại khá trở lên. Sau mỗi kỳ học, các em báo cáo và gửi giấy xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của nhà trường về Hội Khuyến học tỉnh. Hội sau đó sẽ báo cáo với các nhà tài trợ để xem xét, hỗ trợ trong những đợt tiếp theo.

Việc thành lập quỹ để “chấp cánh” cho tất cả những em có nguyện vọng vào giảng đường nhưng hoàn cảnh khó khăn, nhằm đào tạo nguồn nhân lực tốt cho đất nước, quê hương trong tương lai.

Theo rà soát, năm nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có 50 học sinh đạt điểm từ 27 trở lên, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học. Trường hợp những em học sinh dưới 27 điểm và trên 25 điểm nhưng gia đình quá khó khăn, quỹ sẽ xem xét quyết định mức hỗ trợ phù hợp.

theo nguoiduatin.vn

Back to top button