HĐND Tp.Hồ Chí Minh họp chuyên đề tiến hành công tác cán bộ

HĐND Tp.Hồ Chí Minh họp chuyên đề tiến hành công tác cán bộ

Nguyễn Thành Nhân

Do yêu cầu cấp thiết công tác cán bộ và 1 số nội dung tờ trình về hỗ trợ công tác phòng chống dịch và tình hình kinh tế-xã hội, HĐND Tp.HCM triệu tập kỳ họp thứ 2.
Sáng 24/8, HĐND Tp.Hồ Chí Minh khoá X khai mạc kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Tp.Hồ Chí Minh nhận định, Tp.Hồ Chí Minh đã qua gần 90 ngày kể từ khi phát hiện ổ dịch trong cộng đồng của đợt dịch thứ 4.

Thành phố đã triển khai giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ tăng cường, trong đó có hơn 6 tuần siết chặt các biện pháp theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch.

Bà Lệ khẳng định “đây là giai đoạn khó khăn chưa từng có đối với hệ thống chính trị và nhân dân thành phố”.

Với sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Trung ương và sự hỗ trợ vượt bậc của cả hệ thống chính trị, Tp.Hồ Chí Minh đã có những bước đi hợp lý và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết định với nhiều khó khăn, cam go nhưng nhất định sẽ chiến thắng đại dịch nguy hiểm, diễn biến phức tạp, khó lường.

HĐND Tp.Hồ Chí Minh họp chuyên đề tiến hành công tác cán bộ

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Tp.Hồ Chí Minh khẳng định: “Đây là giai đoạn khó khăn chưa từng có đối với hệ thống chính trị và nhân dân thành phố”

Trong lúc đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19, nhưng do yêu cầu cấp thiết công tác cán bộ và một số nội dung tờ trình về hỗ trợ công tác phòng chống dịch và tình hình kinh tế – xã hội, thường trực HĐND Tp.Hồ Chí Minh triệu tập kỳ họp thứ 2  (kỳ họp chuyên đề) để quyết định một số nội dung quan trọng.

Thứ nhất, HĐND Tp.Hồ Chí Minh sẽ thực hiện công tác cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, ban Thường vụ Thành ủy nhằm kiện toàn nhân sự của UBND Tp. đảm bảo theo quy định.

Thứ hai, tập trung thảo luận, xem xét thông qua các tờ trình liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Bao gồm: Tờ trình về ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19; Tờ trình phê duyệt bổ sung biên chế hành chính đối với ủy ban nhân dân quận thực hiện chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh; quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại thành phố; về huy động vốn để đầu tư chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển ngân sách Tp.Hồ Chí Minh – chương trình 2 theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính Phủ và một số nội dung cấp bách trọng tâm.

Thứ ba, HĐND Tp.Hồ Chí Minh sẽ xem xét thông qua chương trình hoạt động giám sát của HĐND Tp.Hồ Chí Minh năm 2022, chương trình làm việc toàn khóa khóa X.

Đồng thời, HĐND Tp.Hồ Chí Minh nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (từ kỳ họp thứ 23 HĐND Tp.Hồ Chí Minh khóa IX đến nay), nhất là đối với những vấn đề đang được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm.

“Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19; giảm lệ phí dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp để tiếp tục khuyến khích người dân, doanh nghiệp giao dịch hành chính công trên môi trường mạng và bổ sung biên chế hành chính đối với ủy ban nhân dân các quận thực hiện chính quyền đô thị tại Tp.Hồ Chí Minh”, Chủ tịch Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

theo  nguoiduatin.vn

Back to top button