Hơn 30.000 tỷ đồng ngân sách trả nợ lãi 3 tháng đầu năm 2019

Giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tổng số tiền ngân sách phải chi ra để trả nợ lãi trong 3 tháng đầu tiên của năm 2019 là 30.760 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách trong quý I/2019 đạt 381.000 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng tháng 3 thu ước đạt gần 127.800 tỷ đồng, tương đương 33,5% tổng số thu từ đầu năm.

Trong đó, số thu nội địa cả quý I đạt 315.400 tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tính từ đầu năm đến hết tháng 3/2019 là 80.800 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Số thực thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 53.000 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Tài chính - Ngân hàng - Hơn 30.000 tỷ đồng ngân sách trả nợ lãi 3 tháng đầu năm 2019

Tổng số tiền ngân sách đã phải chi ra trong 3 tháng vừa qua ước đạt 315.600 tỷ, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mới chỉ đạt 19,3% so với dự toán cả năm đã được phê duyệt trước đó.

Trong đó, chi thường xuyên chiếm gần 237.200 tỷ, đạt 23,7% dự toán và tăng 5,3%. Riêng số chi cho hoạt động đầu tư phát triển quý vừa qua đã tăng 32,4% đạt 46.700 tỷ đồng.

Trong 3 tháng gần nhất, ngân sách cũng phải chi tổng cộng 30.760 tỷ đồng để trả nợ lãi, bằng 24,6% dự toán. Bình quân, mỗi ngày ngân sách phải chi hơn 341 tỷ đồng cho khoản trả nợ lãi này.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, quý I/2019 tiếp tục ghi nhận số cân đối ngân sách Nhà nước ở mức thặng dư (thu nhiều hơn chi 65.400 tỷ đồng). Trong hơn một thập niên trước đó, cán cân ngân sách Nhà nước luôn ghi nhận số thâm hụt (chi nhiều hơn thu).

Để cơ cấu lại nợ công về kỳ hạn nợ và lãi suất huy động, trong quý I, Bộ Tài chính đã phát hành thêm 69.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (chưa bao gồm 7.000 tỷ phát hành nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam) với kỳ hạn bình quân là 12,35 năm và lãi suất bình quân là 4,91%.

Mộc Miên

Theo: Nguoiduatin.vn

Back to top button