Info: Một số nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ

Info: Một số nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ

Dương Thu

Trong nhiều nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có những gương mặt mới chưa từng ứng cử ĐBQH.
Info: Một số nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ
theo nguoiduatin.vn

Back to top button