Kế toán trưởng “móc ngoặc” với cựu Giám đốc bệnh viện Bạch Mai ra sao?

Nguyễn Thị Hường

Bi can Thuận và phòng Tài chính – Kế toán đã lập, ký nháy nhiều hồ sơ, giấy tờ “khống”, nhằm hợp thức hóa các vi phạm.
Liên quan đến vụ án “thổi giá” thiết bị ở bệnh viện Bạch Mai, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can.

Tài liệu từ cơ quan tố tụng cho thấy, bà Trịnh Thị Thuận được Giám đốc bệnh viện Bạch Mai bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán từ ngày 4/7/2016. Ngay khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, trong thời gian chờ bộ Y tế bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, bệnh viện Bạch Mai đã làm thủ tục đăng ký chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trịnh Thị Thuận tại các cơ quan Kho bạc Nhà nước các cấp để phụ trách công tác kế toán của bệnh viện Bạch Mai.

Cho đến ngày 1/8/2018, bà Thuận mới chính thức được Bộ trưởng bộ Y tế bổ nhiệm Kế toán trưởng bệnh viện Bạch Mai.

Quá trình điều tra, bà Thuận khai nhận, tháng 10/2016, ông Nguyễn Quốc Anh (Giám đốc bệnh viện Bạch Mai) đã họp về chủ trương liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống robot Rosa giữa bệnh viện Bạch Mai và công ty Công nghệ Y tế BMS (gọi tắt là công ty BMS). Sau đó, Thuận nhận được bản thảo đề án và phòng Tài chính – Kế toán được giao là đầu mối liên hệ, trao đổi email, tài liệu thủ tục với các nhân viên công ty BMS để chỉnh sửa đề án, hợp đồng liên doanh, liên kết.

Bị can Thuận thừa nhận, thời điểm tháng 1/2017, khi ký nháy đề án liên doanh, liên kết với giá trị đầu tư robot 39 tỷ đồng để trình Nguyễn Quốc Anh chưa có hồ sơ, thủ tục làm căn cứ xác định giá robot. Đến tháng 2/2017 khi soạn thảo, ký nháy Hợp đồng liên doanh, liên kết chỉ có bản phô tô Chứng thư thẩm định giá của công ty VFS, không có giá trị pháp lý, không có tài liệu kèm theo để chứng minh giá trị robot.

Các bị can Nguyễn Quốc Anh (cựu Giám đốc bệnh viện Bạch Mai), Nguyễn Ngọc Hiền (Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai) và Trần Thị Thuận (từ trái qua phải).

Thời điểm phòng Tài chính – Kế toán soạn thảo để Thuận ký nháy vào đề án, hợp đồng liên doanh, liên kết không có quyết định phê duyệt đề án, quyết định phê duyệt đối tác đặt máy cho công ty BMS của Giám đốc bệnh viện Bạch Mai; mà đến thời điểm năm 2018 – 2019, khi có đoàn thanh tra, kiểm toán đến làm việc với bệnh viện, Thuận mới chỉ đạo phòng Tài chính – Kế toán lập, ký nháy, trình Quốc Anh ký các quyết định gồm Quyết định số 214/QĐ-BVBM lấy ngày 25/10/2016 phê duyệt đề án liên doanh, liên kết trang bị robot Rosa và Quyết định số 945/QĐ-BM lấy ngày 27/2/2017 về việc lựa chọn công ty BMS đặt máy để hợp thức hóa theo đúng quy định của Thông tư 15/2007/TT-BYT của bộ Y tế.

Thuận và phòng Tài chính – Kế toán thực hiện lập, ký nháy đề án liên doanh, liên kết tháng 1/2017 xác định robot Rosa 39 tỷ đồng, kèm theo phụ lục số 02 giá đề nghị duyệt thu 36 triệu đồng/ca, trong khi thời điểm này máy chưa được nhập về Việt Nam, không có hồ sơ làm căn cứ xác định giá.

Bi can Thuận và phòng Tài chính – Kế toán cũng lập, ký nháy từng trang hợp đồng liên danh, liên kết ngày 27/12/2017, trong Điều 2 hợp đồng nêu rõ trách nhiệm của công ty BMS cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh giá trị, tính hợp pháp của thiết bị đầu tư cho bệnh viện Bạch Mai, bao gồm nhưng không hạn chế các hồ sơ, tài liệu sau: tờ khai hàng hóa nhập khẩu, hợp đồng mua bán, hệ thống thiết bị, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng, chứng thư thẩm định giá… nhưng thực tế không hề có hồ sơ, tài liệu làm căn cứ xác định giá robot Rosa.

Hai lãnh đạo công ty BMS bị đề nghị truy tố.

Ngoài ra, Thuận và phòng Tài chính – Kế toán còn lập, ký quyết định phê duyệt giá dịch vụ số 442/QĐ-BM ngày 27/12/2017 với giá 36 triệu đồng/ca khi sử dụng robot Rosa, trong đó có chi phí trả lãi tiền vay cho công ty BMS là trên 4,1 triệu đồng/ca.

Đến năm 2018, khi Kiểm toán Nhà nước vào làm việc tại bệnh viện Bạch Mai, đã yêu cầu giải trình về cơ cấu giá của robot Rosa và hồ sơ liên quan việc xác định chi phí lãi vay, Thuận đã điều chỉnh lại cơ cấu chi phí sử dụng máy Rosa bằng cách xóa bỏ chi phí lãi vay, tăng cơ cấu chi phí khác để giữ nguyên 36 triệu đồng/ca do đã thu của bệnh nhân và quyết toán với đối tác công ty BMS nhiều tháng (bảng chi phí sau điều chỉnh cũng được lấy ngày 27/02/2017 để hợp thức, thay thế bảng chi phí cũ). Phần gia tăng (bù phần giảm lãi vay) được tính thành lợi nhuận, chia 50/50 giữa bệnh viện Bạch Mai và công ty BMS.

Nếu thực hiện đúng quy định, phòng Tài chính – Kế toán bệnh viện Bạch Mai phải loại bỏ chi phí lãi vay trong cơ cấu dịch vụ, để đảm bảo lợi ích của người bệnh nhưng Thuận lại điều chỉnh tăng chi phí khác để gia tăng lợi nhuận cho bệnh viện và công ty BMS, gây thiệt hại cho người bệnh.

Theo cơ quan điều tra, bị can Thuận nhận thức rõ việc Thuận và phòng Tài chính – Kế toán lấy giá trị tài sản cố định robot Rosa để tính toán chi phí khấu hao cho công ty BMS chỉ căn cứ vào giá trị robot theo đề án và hợp đồng liên doanh liên kết, mà không có tài liệu, chứng từ kế toán làm căn cứ xác định nguyên giá tài sản là không thực hiện đúng Thông tư 45/2013 của bộ Tài chính, giúp cho công ty BMS được hưởng chi phí khấu hao robot Rosa hơn 23 triệu đồng/ca không đúng quy định.

Hành vi của Thuận đồng phạm với bị can Nguyễn Quốc Anh (Giám đốc bệnh viện Bạch Mai) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự.

theo nguoiduatin.vn

Back to top button