Khoảnh khắc khiến bao người ngỡ ngàng của những người say xỉn

Khi con người ta say xỉn thường sẽ không làm chủ được bản thân mà có những hành động hết sức khó đỡ.

Khoảnh khắc khiến bao người ngỡ ngàng của những người say xỉn

Anh dơ tay ta cho chuẩn xem nào.

Khoảnh khắc khiến bao người ngỡ ngàng của những người say xỉn

Khi đi thì long lanh còn khi về khiến người ta hết hồn.

Khoảnh khắc khiến bao người ngỡ ngàng của những người say xỉn

Mặt đất hôm nay sao nghiêng quá vậy trời.

Khoảnh khắc khiến bao người ngỡ ngàng của những người say xỉn

Không thể nào trụ được nữa rồi.

Khoảnh khắc khiến bao người ngỡ ngàng của những người say xỉn

Khi say xỉn con người ta luôn có những hành động không tưởng tượng nổi.
Theo danviet.vn

Back to top button