Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỷ đồng

Nguyễn Thu Huyền

Đến hết tháng 8/2021, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản pháp luật không phù hợp.
Sáng 14/9, tại Phiên họp thứ 3 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán nhà nước.
Mặc dù nhiều cuộc kiểm toán quan trọng, có quy mô ngân sách lớn, tác động lớn đến tình hình kinh tế xã hội chưa triển khai hoặc dừng hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song kết quả kiểm toán 8 tháng đầu năm cũng đã đạt được một số kết quả nhất định.

Toàn cảnh Phiên họp sáng 14/9 (ảnh: Quochoi.vn).

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến 31/8/2021, đối với 91 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỷ đồng (trong đó, tăng thu NSNN 6.676 tỷ đồng, giảm chi NSNN 6.103 tỷ đồng và kiến nghị khác 39.316 tỷ đồng).
Kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản pháp luật không phù hợp (gồm 1 luật, 4 nghị định, 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 10 Thông tư và 49 văn bản khác), kịp thời khắc phục “lỗ hổng” về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với từng sai phạm.
Cơ quan Kiểm toán cũng đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán, đã cung cấp 151 bộ tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo tại phiên họp (ảnh: Quochoi.vn).

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác 8 tháng đầu năm 2021. Cụ thể, tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2021 chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 nên một số đoàn kiểm toán triển khai, kết thúc muộn hơn so với dự kiến, thậm chí nhiều đoàn kiểm toán phải tạm dừng.
Ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trình Quốc hội còn chưa đáp ứng yêu cầu kỳ vọng. Bên cạnh đó, việc tham gia các buổi thảo luận của Bộ Tài chính, thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về lập dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương chưa hiệu quả; nhiệm vụ trình ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia chưa được thực hiện.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, Kiểm toán nhà nước bám sát phương hướng, nhiệm vụ với các giải pháp trọng tâm.
Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán; xây dựng Trung tâm dữ liệu của Kiểm toán nhà nước theo mô hình quản lý tập trung, hướng tới việc số hóa dữ liệu, kết nối liên thông với nguồn dữ liệu của các địa phương, bộ ngành và nguồn dữ liệu quốc gia.
theo nguoiduatin.vn

Back to top button