Deprecated: Optional parameter $query_type declared before required parameter $number is implicitly treated as a required parameter in /home/dh_yd7p3t/sukien24h.vn/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 849

Deprecated: Optional parameter $order declared before required parameter $number is implicitly treated as a required parameter in /home/dh_yd7p3t/sukien24h.vn/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 849

Deprecated: Optional parameter $custom_content declared before required parameter $content is implicitly treated as a required parameter in /home/dh_yd7p3t/sukien24h.vn/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 984

Deprecated: Optional parameter $paragraph_number declared before required parameter $content is implicitly treated as a required parameter in /home/dh_yd7p3t/sukien24h.vn/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 984

Deprecated: Optional parameter $depth declared before required parameter $output is implicitly treated as a required parameter in /home/dh_yd7p3t/sukien24h.vn/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-mega-menu.php on line 451

Deprecated: Optional parameter $args declared before required parameter $output is implicitly treated as a required parameter in /home/dh_yd7p3t/sukien24h.vn/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-mega-menu.php on line 451

Deprecated: Optional parameter $sub_title declared before required parameter $the_post is implicitly treated as a required parameter in /home/dh_yd7p3t/sukien24h.vn/wp-content/themes/jannah/framework/plugins/class-tielabs-fbinstant-articles.php on line 100
Lương năm 2023 của lãnh đạo Công ty xổ số Vĩnh Long hơn 2,8 tỉ đồng – Sukien24h.vn

Lương năm 2023 của lãnh đạo Công ty xổ số Vĩnh Long hơn 2,8 tỉ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 đối với người quản lý Công ty xổ số kiến thiết tỉnh này.

Ngày 23/4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ký ban hành quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 đối với người quản lý Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh Long (gọi tắt Công ty xổ số Vĩnh Long) với số tiền hơn 2,8 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Công ty xổ số Vĩnh Long căn cứ vào quỹ tiền lương thù lao, kế hoạch nêu trên thực hiện ứng tiền lương năm 2023 và làm cơ sở để xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty xổ số Vĩnh Long có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động trả lương thù lao về UBND tỉnh, Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài chính tỉnh và Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, để theo dõi.

Thanh Lâm

theo nguoiduatin.vn

Back to top button