Nghệ An: Chi hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ người cai nghiện

Tỉnh Nghệ An luôn xác định giúp những người lầm lỡ cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng. Trong gần 2 năm, tỉnh Nghệ An đã trích ngân sách hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 3000 người cai nghiện.

Nghệ An không chỉ được biết đến là địa bàn “nóng” của tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy hoạt động, mà còn là một trong những địa phương có tỉ lệ người nghiện ma túy thuộc hàng cao nhất của cả nước.

Theo thống kê, hiện Nghệ An có hơn 7.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; 21/21 huyện, thị, thành phố, 376/480 xã, phường, thị trấn có ma túy, trong đó có 141 xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy. Hiện nay, Nghệ An có 8 trung tâm có chức năng cai nghiện và quản lý cai nghiện với quy mô hơn 1.700 học viên.

Người nghiện sử dụng ma túy đa phần là thuốc phiện và heroin nhưng thời gian gần đây, số người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá có chiều hướng gia tăng.

Để thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy. Theo đó, mỗi người hoàn thành chương trình cai nghiện tại cộng đồng được hỗ trợ 3,5 triệu đồng/lần cai nghiện. Từ năm 2016 tới nay, tỉnh Nghệ An đã trích ngân sách 7,5 tỷ đồng hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 2.146 người nghiện ma túy. Tỉnh này cũng trích hơn 2,7 tỷ đồng hỗ trợ 950 lượt người nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện.

Được biết, trong năm 2017, toàn tỉnh đã phối hợp lập hồ sơ cai nghiện và tổ chức cai nghiện cho 2.272 người, trong đó, có 1.047 người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, 340 người cai nghiện tự nguyện và 885 người cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho công tác cai nghiện tại cộng đồng và tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách đến người dân nói chung, người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện ma túy nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới.

Minh Tâm

Theo : Nguoiduatin.vn

Back to top button