Người dân Quảng Nam được hỗ trợ bao nhiêu khi bị phong toả cách ly?

Ngày 13/8, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa chính thức có quy định định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người dân đang sinh sống trong khu vực phong tỏa cách ly theo Quyết định của UBND tỉnh, trừ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Mức hỗ trợ là 40.000 đồng/người/ngày. Mức hỗ trợ này làm cơ sở cho việc chi từ nguồn ngân sách Nhà nước khi các nguồn khác không thể đảm bảo.

Thời gian được hỗ trợ là trong thời gian phong tỏa cách ly theo Quyết định của UBND tỉnh, kể cả trong trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian phong tỏa cách ly.

Tin nhanh - Người dân Quảng Nam được hỗ trợ bao nhiêu khi bị phong toả cách ly?

Một khu vực bị phong toả cách ly tại Quảng Nam.

Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, địa phương có khu vực phong tỏa cách ly theo Quyết định của UBND tỉnh tuyên truyền, phổ biến cụ thể chế độ hỗ trợ đến nhân dân.

Các đơn vị này chịu trách nhiệm thống kê, quản lý đối tượng được hỗ trợ đúng quy định; tùy tình hình thực tế tại địa phương để triển khai hỗ trợ (hoặc hỗ trợ bằng tiền, hoặc hỗ trợ bằng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu) đảm bảo đúng mức hỗ trợ theo quy định.

Đồng thời, các đơn vị phải tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ; ưu tiên cân đối sử dụng từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện.

Trường hợp các nguồn trên không thể đảm bảo, chủ động sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện để thực hiện kịp thời; đồng thời tổng hợp, báo cáo sở Tài chính kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Thường trực UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ và sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh (nếu thiếu) theo quy định.

Sau khi hoàn thành, chấm dứt phong tỏa cách ly theo quy định, tổng hợp quyết toán kết quả thực hiện hỗ trợ tiền ăn tại các khu phong tỏa cách ly gửi sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý nguồn kinh phí hỗ trợ…

Theo: Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-nguoi-dan-quang-nam-duoc-ho-tro-bao-nhieu-khi-bi-phong-toa-cach-ly-nam-duoc-ho-tro-bao-nhieu-khi-bi-phong-toa-cach-ly-a486104.html

Back to top button