Nhập siêu hơn 1,5 tỷ USD nửa đầu tháng 9

Trần Thu Thảo

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam kỳ 1 tháng 9/2021 đạt 24,65 tỷ USD, giảm 19,2% so với nửa cuối tháng 8/2021.
Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2021 (từ ngày 1/9 đến ngày 15/9) đạt 24,65 tỷ USD, giảm 19,2% (tương ứng 5,84 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 8/2021.
Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2021 đạt 11,57 tỷ USD, giảm 27,1% (tương ứng 4,31 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 8/2021.
Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 9/2021 giảm so với kỳ 2 tháng 8/2021 ở một số nhóm hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 838 triệu USD, tương ứng 26%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 645 triệu USD, tương ứng 24,6%; sắt thép các loại giảm 473 triệu USD, tương ứng 49,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 418 triệu USD, tương ứng 23,9%…
Như vậy, tính đến hết 15/9/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 225,2 tỷ USD, tăng 19,8% (tương ứng 37,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 7,95 tỷ USD, tương ứng 47,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,88 tỷ USD, tương ứng 13%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 3,8 tỷ USD, tương ứng 11,2%… so với cùng kỳ năm 2020.
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 9/2021 đạt 8,51 tỷ USD, giảm 27%, tương ứng giảm 3,15 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 8/2021. Tính đến hết ngày 15/9/2021, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 165,26 tỷ USD, tăng 24,4% (tương ứng 32,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2021 đạt 13,08 tỷ USD, giảm 10,5% (tương ứng 1,54 tỷ USD về số tuyệt đối) so với nửa cuối tháng 8/2021.
Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2021 giảm so với kỳ 2 tháng 8/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 601 triệu USD, tương ứng 15,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 231 triệu USD, tương ứng 11,1%; than các loại giảm 147 triệu USD, tương ứng 51,5%…
Như vậy, tính đến hết 15/9/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 229,38 tỷ USD, tăng 32,2% (tương ứng 55,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.
Một số nhóm hàng tăng mạnh là: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 8,3 tỷ USD, tương ứng 33,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 8,26 tỷ USD, tương ứng 19,7%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 3,9 tỷ USD, tương ứng 40,4%… so với cùng kỳ năm 2020.
Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9/2021 đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/9/2021 đạt 454,58 tỷ USD, tăng 25,7% (tương ứng 93,07 tỷ USD về số tuyệt đối) so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 314,96 tỷ USD, tăng 29,3% (tương ứng tăng tới 71,43 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 139,62 tỷ USD, tăng 18,3% (tương ứng tăng 21,64 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.
Trong kỳ 1 tháng 9 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,51 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 4,19 tỷ USD.
theo nguoiduatin.vn

Back to top button