Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV thành công với những kết quả khá toàn diện

Dương Thu

“Mỗi đại biểu Quốc hội có quyền tự hào về những thành tựu cũng như những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của mình”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Những kết quả đáng tự hào

Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng nay (26/3), Quốc hội làm việc tại hội trường cả ngày, thảo luận về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của ủy ban Thường vụ Quốc hội, hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.

Ngày làm việc sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cùng theo dõi.

Trước đó, trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Quốc hội vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Hà Nội.

Trong mọi mặt hoạt động, Quốc hội khoá XIV luôn quán triệt sâu sắc, thể chế hoá kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho sự phát triển bền vững của đất nước; đồng thời, chủ động đóng góp ý kiến, kiến nghị tâm huyết, thẳng thắn, toàn diện với Đảng về nhiều vấn đề quan trọng.

“Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV đã thành công với những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện, góp phần đưa đất nước vững bước vượt qua khó khăn, tạo ra những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, đóng góp lớn vào những thành tựu vô cùng ý nghĩa của công cuộc gần 35 năm đổi mới, làm giàu thêm truyền thống 75 năm vẻ vang của Quốc hội.

Mỗi đại biểu Quốc hội có quyền tự hào về những thành tựu cũng như những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của mình. Thành quả và niềm vinh dự lớn nhất đối với đại biểu Quốc hội chúng ta chính là sự ghi nhận, tin tưởng, chia sẻ, ủng hộ, đồng hành xuyên suốt của cử tri, nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội thời gian qua”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Theo dự thảo báo cáo, tính đến đầu Kỳ họp thứ 11, Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, trong đó, có những đạo luật giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật như các luật về tổ chức bộ máy: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Quốc hội; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương;… các luật về thể chế kinh tế thị trường: Luật Đầu tư; luật Doanh nghiệp; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Các tổ chức tín dụng;… các luật về công chức, công vụ như: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức;…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội tại phiên khai mạc.

Có những luật hoặc chính sách mới lần đầu tiên được ban hành, tác động lớn, toàn diện, sâu sắc đến đời sống kinh tế – xã hội, kịp thời đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn như luật Quy hoạch, luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư, luật An ninh mạng, luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, luật Thỏa thuận quốc tế, luật Cư trú, luật Bảo vệ môi trường, Bộ luật Lao động, luật Giáo dục, luật Phòng, chống tham nhũng,… tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tôn trọng quyền tự do kinh doanh bình đẳng, theo pháp luật; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế…

Nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách mang tính đột phá, thể hiện tính kịp thời, sự quyết liệt, tạo hành lang pháp lý về đổi mới tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế – xã hội hoặc giải quyết vướng mắc, bất cập trong thực tiễn như  nghị quyết về: Tổ chức chính quyền đô thị, thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh; thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với TP.Hà Nội; thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng.

Ngoài ra còn có nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã góp phần tạo chuyển biến quan trọng trong việc giải quyết “điểm nghẽn” về xử lý nợ xấu và cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.

Quốc hội đã phê chuẩn nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là liên minh châu Âu và các nước thành viên liên minh châu Âu (EVIPA) tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ, hội nhập nhanh, hiệu quả hơn của đất nước…

Quốc hội khóa XIV đã được đánh giá là thành công với những kết quả khá toàn diện. Nhiệm kỳ này cũng là một nhiệm kỳ không ngừng cải tiến, đối mới phương thức hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phương thức hoạt động của Quốc hội luôn được đổi mới, hoàn thiện, thích ứng, linh hoạt trước những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là vào thời điểm đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Quốc hội có bước tiến đột phá (nhất là kỳ họp thứ 9, thứ 10 đã được tổ chức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung), kịp thời thích ứng với xu thế phát triển của thời đại, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng, phát triển Quốc hội điện tử trong thời gian tới.

Các kỳ họp đã diễn ra dân chủ, công khai, có nhiều cải tiến, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp Quốc hội không chỉ là nơi các đạo luật, quyết sách quan trọng được xem xét kịp thời, thảo luận kỹ lưỡng, quyết định thận trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân, mà còn là nơi phản chiếu đầy đủ, sát thực, rõ nét đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước và là nơi hội tụ, lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích của Nhân dân, quốc gia, dân tộc… là những minh chứng rõ nét, được đại biểu Quốc hội, cử tri, dư luận xã hội và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tiếp tục kế thừa, phát huy

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động lập pháp cũng còn những hạn chế nhất định như: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn phải điều chỉnh nhiều, trong đó có không ít dự án được bổ sung gần sát kỳ họp Quốc hội, gây khó khăn, bị động cho việc thẩm tra, xem xét, quyết định; vẫn còn tình trạng lùi thời gian trình hoặc rút dự án ra khỏi chương trình.

Việc lấy ý kiến về dự án có một số trường hợp còn hình thức, thời gian dành cho lấy ý kiến ngắn, đối tượng được lấy ý kiến chưa đầy đủ; một số dự án có nội dung đánh giá tác động chưa sâu, chưa bảo đảm chất lượng, có chính sách mới được bổ sung nhưng chưa được đánh giá tác động, chưa dự kiến được nguồn lực bảo đảm.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên được xác định: một mặt do đất nước đang trong quá trình phát triển, mặt khác tình hình thế giới, khu vực thay đổi nhanh, khó đoán định, dẫn đến việc chưa dự liệu đầy đủ, toàn diện.

Một số cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhiều trường hợp chưa phát huy hết trách nhiệm trong công tác chuẩn bị dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; chưa bám sát yêu cầu của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như: chưa chú trọng công tác tổng kết, đánh giá tác động của chính sách, rà soát hệ thống pháp luật cũng như việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động của chính sách theo quy định, chưa trù liệu được hết các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng chuẩn bị dự án, dự thảo;…

Mặc dù vậy, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, những thành tựu cùng với truyền thống quý báu của 75 năm Quốc hội sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, không ngừng lớn mạnh, có nhiều đổi mới, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chiều ngày hôm qua (25/3), Quốc hội đã thảo luận tại tổ về nội dung dự thảo Báo cáo này. Theo dự kiến chương trình kỳ họp, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường về các nội dung này trước khi thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

nguoiduatin.vn

Back to top button