Những hình ảnh về lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Theo: Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhung-hinh-anh-ve-le-vieng-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-a486214.html

Back to top button