Những sự cố bất ngờ khiến các người đẹp xấu hổ muốn “độn thổ”

Khả năng có hạn nhưng các người đẹp lại thích thể hiện để rồi nhận phải những cái kết hết sức ê chề.

Những sự cố bất ngờ khiến các người đẹp xấu hổ muốn

Rửa xe thì lo tập trung rửa xe chứ định múa cái gì?

 

Những sự cố bất ngờ khiến các người đẹp xấu hổ muốn

Định thể hiện khả năng người mẫu nhưng không đúng chỗ.

 

Những sự cố bất ngờ khiến các người đẹp xấu hổ muốn

Cú ngã cũng đủ “thướt tha” rồi chứ.

 

Những sự cố bất ngờ khiến các người đẹp xấu hổ muốn

Thử độ cứng của cái tủ thôi mà.

 

Những sự cố bất ngờ khiến các người đẹp xấu hổ muốn

Tài năng có hạn thì đừng “làm liều”.

Nguồn: http://danviet.vn

Back to top button