Ninh Thuận chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ sai phạm

Sau khi báo Người Đưa Tin đăng bài “Giáo viên trung tâm tiếng Anh tại Ninh Thuận: Giảng “chay”, không cần chứng chỉ”, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 78/VPUB-VXNV chỉ đạo về việc chấn chỉnh hoạt động đào tạo tiếng Anh tại các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ trên địa bàn.

Theo đó, báo Người Đưa Tin đã đăng bài viết vào ngày 2/1 với nội phản ánh nhiều giáo viên khi đi dạy tại các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ lại giảng “chay”, không cần chứng chỉ sư phạm, thậm chí giảng không cần… giáo án.

Giáo dục - Ninh Thuận chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ sai phạm

Đây là 1 trong 17 trung tâm, cơ sở ngoại ngữ phát hiện sai phạm. (Ảnh: Duy Quan).

Tiếp nhận phản ánh của báo chí, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã có ý kiến: “Giao sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chấn chỉnh tình trạng sai phạm, tồn tại một số trung tâm và cơ sở ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh như báo chí thông tin; thực hiện nghiêm kết luận thanh tra số 4902/KLTT-SGDĐT ngày 26/11/2018 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo và báo cáo, thông tin đầy đủ cho báo chí”.

Đồng thời tăng cường quản lý các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh đúng quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGD ĐT ngày 24/8/2018, Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 và Nghị định số 35/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ.

Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 28/2/2019.

Theo: Nguoiduatin.vn

Back to top button