Quảng Nam hoán đổi lái xe chở hàng hóa ra vào tỉnh tại chốt kiểm soát

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới đối với lái xe và các phương tiện vận chuyển.

Theo đó, tỉnh này yêu cầu hoán đổi lái xe ngay tại chốt kiểm soát. Trường hợp không thể hoán đổi, lái xe, người đi trên xe vào Quảng Nam phải có giấy xét nghiêm âm tính SARS-CoV-2.

 

Công văn của UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ, trước tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình phù hợp tình hình thực tế. Trường hợp cần thiết thì yêu cầu phải hoán đổi lái xe tại chốt kiểm soát dịch.

Theo đó, lái xe từ tỉnh Quảng Nam vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu ra khỏi địa bàn thì bàn giao phương tiện tại chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi hoặc thành phố Đà Nẵng.

Sau đó, lái xe của Quảng Ngãi hoặc thành phố Đà Nẵng tiếp nhận điều khiển phương tiện chở hàng về nơi giao nhận. Khi xe từ tỉnh Quảng Ngãi hoặc thành phố Đà Nẵng quay lại thì lái xe tỉnh Quảng Nam tiếp nhận phương tiện chở hàng về nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các lái xe, người đi theo xe đều phải có Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

Riêng xe vận chuyển hàng hoá có tính đặc thù, xe đặc chủng, chuyên dụng như container, xăng dầu, gas, bê tông, nhựa đường…hoặc chở các mặt hàng thiết yếu được ra vào tỉnh Quảng Nam. Điều kiện kèm theo là lái xe, người đi cùng phải có Giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, có giấy xác nhận tuyến đường vận chuyển và chỉ đến vị trí được xác định trong giấy xác nhận. Đồng thời, cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc đơn vị thi công có xác nhận bố trí chỗ ở riêng cho lái xe và người đi theo tại nơi làm việc hoặc cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Các trường hợp cá biệt khác phát sinh liên quan đến vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh, thi công công trình ngoài quy định này, các cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị thi công trên địa bàn tỉnh phải cáo cáo UBND/Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xem xét, giải quyết./.

Back to top button