Quảng Nam: Sát nhập 6 trường cao đẳng, trung cấp thành 1

Quảng Nam: Sát nhập 6 trường cao đẳng, trung cấp thành 1

Nguyễn Duy Cường

Đây là quyết định mới nhất của chính quyền địa phương nhằm vực dậy về tuyển sinh cũng như chất lượng giảng dạy…
Ngày 22/4, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có quyết về việc chuyển giao nguyên trạng 5 trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn vào trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam và đổi tên thành trường cao đẳng Quảng Nam.

Theo đó, các trường cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, trung cấp nghề Nam Quảng Nam, trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam, trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam được chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, đất đai… vào trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam và đổi tên thành trường cao đẳng Quảng Nam kể từ 1/6.

Ông Tân yêu cầu hiệu trưởng, người đứng đầu các trường sáp nhập chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển, bàn giao biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, đất đai… về trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam, đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian bàn giao hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/5…

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Quảng Nam ban hành quyết định thành lập bộ máy, bố trí nhân sự bên trong thuộc trường, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động, đề án vị trí việc làm của trường, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đúng quy đinh hiện hành của pháp luật.

Được biết, trong thời gian qua, 6 trường cao đẳng, trung cấp nói trên dù rất cố gắng nhưng tình trạng tuyển sinh, chất lượng giảng dạy không đáp ứng được kỳ vọng. Việc sát nhập này nhằm hy vọng vực dậy về tuyển sinh cũng như chất lượng giảng dạy…

Theo nguoiduatin.vn

Back to top button