SHB chốt danh sách cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Lê Thanh Hồng

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại SHB là 30/12/2022.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HoSE: SHB) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 30/12/2022, thời gian ngân hàng dự kiến để gửi thông báo cho cổ đồng là vào 10/1/2023.
Địa điểm nhận hồ sơ của cổ đông hoặc nhóm cổ đồng là tại văn phòng HĐQT, số 77, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ từ 8h ngày 10/1/2023 đến 16h ngày 24/4/2023.
Hiện tại, HĐQT của SHB gồm 6 thành viên. Trong đó, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB từ năm 2008 đến nay. Ngoài ra, ông còn làm Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tp.Hà Nội và Ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
SHB chốt danh sách cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT 1

Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT SHB.

Các thành viên khác lần lượt là ông Võ Đức Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Văn Lê – Thành viên Hội đồng Quản trị; ông Thái Quốc Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị; ông Đỗ Quang Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc; ông Đỗ Văn Sinh – Thành viên HĐQT độc lập.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu của SHB. Theo đó, SHB đã phát hành thành công hơn 400 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%, qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 30.674 tỷ đồng.
SHB đang tiến hành thủ tục theo quy định để đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành và đưa vào giao dịch chính thức vào cuối tháng 12/2022.
Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 9.035 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ, hoàn thành 78% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
Tính đến cuối quý III/2022, tổng tài sản của SHB đạt hơn 528 nghìn tỷ đồng. Theo đó, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt gần 400 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 380 nghìn tỷ đồng.
theo nguoiduatin.vn

Back to top button