Sức mạnh tổ hợp tên lửa phòng không di động tích hợp công nghệ hiện đại của Belarus

Đây là một tổ hợp có khả năng cạnh tranh quốc tế cao, cả chống lại đối thủ trên chiến trường cũng như có thể nâng cao vị trí của Belarus trên thị trường vũ khí toàn cầu.

Back to top button