Tam quốc diễn nghĩa: Được cho mượn ba ngàn binh lính nhưng Lưu Bị chỉ chọn có một người

Lưu Bị rất coi trọng Triệu Tử Long (Triệu Vân), đánh giá cái dũng của Triệu Tử Long vượt xa cả Lã Bố.

Trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010, Triệu Tử Long (Triệu Vân) ban đầu làm việc cho Công Tôn Toản, nhưng lại không được đánh giá cao. Sau khi gặp Lưu Bị, hai người cảm thấy như “nhân duyên tiền kiếp”. Khi Tào Tháo tấn công Từ Châu, Đào Khiêm cầu cứu Công Tôn Toản.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Được cho mượn ba ngàn binh lính nhưng Lưu Bị chỉ chọn có một người
Lưu Bị rất coi trọng Triệu Tử Long.

Công Tôn Toản muốn giúp Đào Khiêm, nhưng binh ít tướng yếu không phải đối thủ của Tào Tháo cộng với việc Công Tôn Toản nhận thấy nếu may mắn mà giúp Đào Khiêm thành công thì cũng không được gì mà lại phải đối đầu với Tào Tháo và Viên Thiệu. Lúc này Lưu Bị xin từ biệt Công Tôn Toản để đến Từ Châu cứu viện Đào Khiêm. Trước sự kiên quyết của Lưu Bị, Công Tôn Toản hứa cho Lưu bị mượn ba ngàn binh lính và ngựa nhưng Lưu Bị đã từ chối, chỉ muốn mượn một người, đó là Thường Sơn Triệu Tử Long. Triêu Tử Long từ lâu đã ngưỡng mộ nhân phẩm và con người của Lưu Bị nên đã nhận lời đi theo phò tá.

Về phần mình, Lưu Bị cũng rất coi trọng Triệu Tử Long, ông đánh giá cái dũng của Triệu Tử Long vượt xa cả Lã Bố (Lữ Bố).

Video: Lưu Bị chỉ muốn mượn Thường Sơn Triêu Tử Long. (Nguồn: Youtuber).

Lưu Bị (161 – 223) tự là Huyền Đức, người Quận Trác thuộc U châu, là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Được cho mượn ba ngàn binh lính nhưng Lưu Bị chỉ chọn có một người (Hình 2).
Lưu Bị trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Từ một người làm nghề đan giày dệt chiếu, Lưu Bị đã chuyển mình và làm nên kỳ tích, trở thành hoàng đế. Xét cho cùng, thành công của Lưu Bị chủ yếu đến từ biệt tài khai thác và trọng dụng nhân tài.

Năm xưa trước khi gặp được ông, Quan Vũ vốn là một kẻ phạm tội giết người, Trương Phi cũng chỉ là phường đồ tể, ngay tới nhân vật trọng yếu như Khổng Minh sau này thực chất cũng từng mang xuất thân nông phu.

Thế nhưng hết thảy những nhân tài ẩn mình trong thời loạn thế ấy đều nhờ Lưu Bị mà trở nên nổi danh giữa buổi quần hùng tranh bá.

Quốc Tiệp (t/h)

Theo: Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tam-quoc-dien-nghia-duoc-cho-muon-ba-ngan-binh-linh-nhung-luu-bi-chi-chon-co-mot-nguoi-a476992.html

Back to top button