Thí sinh ngủ quên bị điểm 0 không thuộc đối tượng được “đặc cách” theo quy định

Theo quy định tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT và Quyết định 1816/QĐ-BGDĐT năm 2022, thí sinh ngủ quên bị điểm 0 ở Cà Mau không thuộc trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định

Back to top button