Tiền lương đi làm ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương được tính thế nào?

Người lao động đi làm ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương được hưởng thêm 300% tiền lương làm thêm giờ và cộng thêm tiền lương ngày hôm đó.

Bộ luật Lao động 2012 ghi rõ, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, các ngày 30/4 và 1/5, người lao động đi làm vào những ngày này sẽ được hưởng chế độ lương đặc biệt.

Cụ thể, Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định đi làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày thường.

Nói cách khác, tổng số tiền lương người lao động đi làm thêm vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương, 30/4 và 1/5 lên tới 400%.

Trong trường hợp không đi làm vào những ngày này, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Chính sách - Tiền lương đi làm ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương được tính thế nào?

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2019

Mộc Miên (Tổng hợp)

Theo: Nguoiduatin.vn

Thẻ
Back to top button