Tổng Giám đốc MSB: “Không có chuyện PGBank sáp nhập vào MSB”

Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng Giám đốc MSB tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngân hàng vào sáng nay (24/3).

Đặt mục tiêu đạt hơn 3.200 tỷ lợi nhuận trước thuế năm 2021

Sáng 24/3, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021, thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 và phương án tăng vốn.

Tại đại hội, ban lãnh đạo MSB trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 lợi nhuận trước thuế trong năm nay đạt 3.280 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Theo đó, ngân hàng tiếp tục định hướng tập trung cho mảng khách hàng SME, khách hàng cá nhân và ngân hàng số.

Toàn cảnh Đại hội cổ đông diễn ra vào sáng ngày 24/3

Theo tờ trình, năm 2021, MSB đặt mục tiêu tăng 8% tổng tài sản lên 190 nghìn tỷ đồng.Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 106.208 tỷ đồng, tăng 125%. Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 114.105 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Năm 2020, MSB cũng tăng trưởng dư nợ tín dụng gần 25%, huy động vốn tăng 10,4%, tổng tài sản đạt gần 176.700 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của ngân hàng đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 96% so với năm 2019 và bằng 175% kế hoạch năm.

Khoản lợi nhuận này chủ yếu đến từ tín dụng. Riêng thu nhập lãi thuần của ngân hàng năm 2020 tăng tới 57,5%. Đáng chú ý, dư nợ cho vay bất động sản và cơ sở hạ tầng trong tổng danh mục cho vay của MSB giảm mạnh tỷ trọng từ 23.65% năm 2019 xuống còn 11,36% so với năm 2020.

Phái biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết năm 2021, MSB sẽ tập trung vào mảng năng lượng sạch và các ngành nghề ít ảnh hưởng bởi dịch Covid. Đặc biệt ngân hàng sẽ hạn chế tăng trưởng tín dụng bất động sản theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản MSB đạt 176.697 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 24,8% đạt 79.340 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng đạt 87.510 tỷ đồng tăng 8,2%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức 1,96%.

Chia cổ tức 30% để tăng vốn

Về phương án phân phối lợi nhuận 2020, MSB cũng trình Đại hội cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 11.750 tỷ đồng lên 15.275 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho các cổ đông.Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 352,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương với tỷ lệ tối đa là 30% trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Thời gian thực hiện là sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và cho người lao động và không quá 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ năm 2021 kết thúc. Lãnh đạo MSB cũng cho biết ngân hàng đang gấp rút tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện kế hoạch này.

“Không có chuyện PGBank sáp nhập vào MSB”

Sau phần đọc các tờ trình, báo cáo, Đại hội bước vào phần chất vấn của cổ đông:

Cổ đông: Tuy đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh doanh nhưng ngân hàng vẫn duy trì được tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,96. Nhưng đến năm 2021, ngân hàng dự kiến tỷ lệ này nhỏ hơn 3%. Tình hình dịch bệnh đã ổn định, vậy có nên giảm xuống 2%? Yêu cầu giải trình cụ thể về tỷ lệ nợ xấu năm 2021?

Lãnh đạo ngân hàng: Tuy ngân hàng có quản lý rủi ro chặt chẽ, tổng dư nợ do dịch Covid-19 không lớn, nhưng vẫn phải đưa ra mức tỷ lệ thận trọng. MSB cũng lo NHNN có thay đổi những chính sách về phân loại, trích lập dự phòng của những khoản tái cơ cấu. Tuy nhiên công tác kiểm soát rủi ro của ngân hàng vẫn đang được thắt chặt, nếu không có đột biến về mặt chính sách ngân hàng cam kết tỷ lệ nợ xấu không quá 2%, đạt được lợi nhuận cam kết với cổ đông.

Cổ đông: Việc tăng vốn điều lệ và chia 30% cổ tức cần sớm hoàn thành

Lãnh đạo ngân hàng:Ngân hàng đang cố gắng hoàn tất các thủ tục pháp lý để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch. Năm nay, ngân hàng cũng có chia cổ phiếu ESOP và quy trình phải tuân thủ theo UBCKNN, mất khoảng 1,5-2 tháng. Sau khi thực hiện xong chia cổ phiếu ESOP, ngân hàng mới có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu, dự kiến 30/5-1/6.

Cổ đông: Nếu năm nay tăng vốn lên hơn 15.000 tỷ đồng thì bao giờ đạt trên 1 tỷ USD? Yêu cầu cần có tầm nhìn dài hạn hơn.

Lãnh đạo ngân hàng: Trong quá trình tăng vốn điều lệ sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông ngoài. Tuy nhiên trong thời gian này, nếu tăng vốn điều lệ lên quá nhanh thì sẽ không tạo ra nhiều lợi nhuận. Thực tế, ngân ngân hàng cũng đã có kế hoạch dài hạn 2020-2023. Sau khi tăng vốn, nếu tính theo thị giá hiện tại thì vốn hoá của ngân hàng cũng đã đạt trên 30.000 tỷ đồng – tương đương hơn 1 tỷ đô.

Cổ đông: MSB và Prudential Việt Nam hợp tác mang lợi ích gì về mặt kinh tế?

Lãnh đạo ngân hàng: Đầu tháng 3, MSB và Prudential Việt Nam ký hợp đồng độc quyền phân phối bảo hiểm trong 15 năm. Việc này giúp ngân hàng phân phối bảo hiểm, xử lý các khoản nợ xấu còn tồn đọng và mang lại lợi ích cho các dự án sắp tới của ngân hàng. Dự kiến hoạt động này sẽ tạo một nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng đều 30% qua các năm cho MSB. MSB có tỷ lệ tái tục khoảng 80% so với trung bình thị trường, khoảng 60%.

Cổ đông: Liệu có khả năng sáp nhập MSB và PGBank?

Lãnh đạo ngân hàng: Chắc chắn không có chuyện PGBank sáp nhập vào MSB. Có một số số lãnh đạo MSB sang làm việc tại PGbank nhưng họ đều đã kết thúc hợp đồng lao động tại MSB.

Cổ đông: Ngân hàng sẽ tập trung tăng trưởng vào những mảng nào?

Lãnh đạo ngân hàng: Tỷ lệ cho vay BĐS cuối năm 2020 đã giảm mạnh từ 23% xuống còn hơn 10%. Năm 2021, ngân hàng sẽ tập trung tín dụng cho năng lượng sạch, các ngành nghề kinh doanh sản xuất ít chịu tác động của dịch Covid-19 và hạn chế tăng trưởng tín dụng bất động sản theo chỉ đạo của NHNN.

PHƯƠNG LY

theo nguoiduatin.vn

Back to top button