TP.HCM xin ý kiến sáp nhập 3 quận làm Thành phố phía Đông

Theo đó, đề án thành phố phía Đông sẽ bao gồm 3 quận: quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức gộp chung lại với nhau trực thuộc TP.HCM. Thành phố này có diện tích 221,57km2, quy mô hơn 1,169 triệu dân.

Ngày 1/4, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký Văn bản số 1157/UBND-TH gửi bộ Xây dựng để xin ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại đô thị và chương trình phát triển đô thị phục vụ đề án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM.

Cụ thể, TP.HCM đang thực hiện việc xây dựng đề án thành lập Thành phố phía Đông, trực thuộc TP.HCM.

Trong đó 3 quận là: Quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sẽ được sáp nhập lại với nhau có diện tích tự nhiên là 211,57 km2, quy mô hơn 1,169 triệu dân.

Theo tiêu chuẩn quy định, quy mô dân số của Thành phố phía Đông sẽ đạt hơn 779,98% và diện tích tự nhiên cũng đạt hơn 141%.

Tuy nhiên, việc sáp nhập 3 quận kể trên để thành lập thành phố trực thuộc thành phố là chưa có tiền lệ (nếu sáp nhập 3 quận để thành lập một quận mới thì phù hợp chủ trương theo tinh thần Nghị quyết số 37, Nghị quyết số 653).

Tin nhanh - TP.HCM xin ý kiến sáp nhập 3 quận làm Thành phố phía Đông
Ba quận gồm: Quận 2, quận Thủ Đức và quận 9 được đề xuất sáp nhập thành Thành phố phía Đông thuộc TP.HCM.

TP.HCM đề nghị bộ Xây dựng sớm phúc đáp về việc thực hiện hồ sơ, đề án phân loại và chương trình phát triển đô thị với trường hợp TP.HCM sáp nhập 3 quận để thành lập thành phố trực thuộc thành phố.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng kiến nghị bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại và chương trình phát triển đô thị đối với trường hợp TP.HCM sáp nhập 3 quận để thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM.

Đồng thời, chấp thuận việc Thành phố phía Đông dự kiến được thành lập sẽ không xem xét điều kiện về sự phù hợp với định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc đối với đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau khi sắp xếp tương tự như một số trường hợp đặc biệt khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã…

Theo: Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tphcm-xin-y-kien-sap-nhap-3-quan-lam-thanh-pho-phia-dong-a470903.html

Back to top button